חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

תכנון אורבני

בשנים האחרונות נהוג לצרף כלכלן לצוות יועצים העוסקים בהכנת תכניות מתאר, תכניות אב ותכניות בנין עיר.  הכלכלן משתלב בצוות ליד המתכננים והיועצים ההנדסיים בתחומי מים, ביוב, חשמל, איכות הסביבה, כבישים ותחבורה. ליד הכלכלן פועלים יועצים נוספים מתחום מדעי  החברה: גאוגרפיה, סוציולוגיה, דמוגרפיה וכן יועצים לשיתוף הציבור בהליך התכנון.

כל זאת לאור התפיסה כי מלאכת התכנון, הקמת שכונות חדשות, הכנת תכניות מתאר ותכניות אב, כולל תכניות התחדשות עירונית, אינה רק משימה הנדסית/תכנונית אלא היא צריכה להביא בחשבון אלמנטים נוספים משלימים שאותם מביא הכלכלן והיועצים הנוספים.

הכלכלן יעסוק בתחומים פרוגרמתיים: תמהיל הדירות בשכונות החדשות כמשקף את דפוסי הביקוש העתידי, היקף השטחים שייועדו לצורכי תעסוקה ותמהיל התעסוקה, איתור היתרון היחסי של עיר, אזור, או שכונה כדי למנף אותו בשלב התכנון. תכנון עירוני טוב חייב גם להיות תכנון כלכלי הצופה פני עתיד. צריך לתכנן את הכנסות הרשות המוניציפאלית, וכידוע שטחי תעסוקה מניבים הכנסות רבות יותר מאזורי מגורים, צריך גם להשתדל לייצר מקומות עבודה סמוכים לאזורי המגורים, כדי להקטין את תופעת היוממות, ערי השינה, שתושביהן נידונים לבלות שעות בכבישים.

המגמה בשנים האחרונות היא של ערוב שימושים: למקם את אזורי המגורים, התעסוקה, הבלוי והפנאי באותו מרחב כדי ליצור מרחב עירוני תוסס ואטרקטיבי שבו התנועה נעשית ברגל או בתחבורה ציבורית.

עבודת המתכננים והיועצים, כולל היועץ הכלכלי, בעבודה על פרויקט תכנוני, שנמשך בין שנתיים לשלוש היא עבודת צוות, דיאלוג שבו כל מומחה מביא לידי בטוי את תחום התמחותו וניסיונו כדי לתרום לייצור מוצר משותף טוב, פרי של עבודת צוות.

בדף פרויקטים נבחרים באתר זה ניתן לראות מספר דוגמאות לעבודת כלכלן במסגרת פעילות של צוות לתכנון אורבני: עבודה על מתחם הבורסה ברמת גן, קווים לתכנית מתאר לחולון, עבודה על שכונה חדשה בבת גלים, פרויקט פנוי בנוי בהרצליה ופרויקט הדיפו של הרכבת  הקלה.

דוגמאות לפרויקטים של תכנון אורבני


  פרויקט התחדשות מתחם הבורסה ברמת גן

מדובר בפרויקט שבו הוקם צוות יועצים מתחומי עיסוק שונים שהתווה תכנית רעיונית להתחדשות של אזור הבורסה ברמת גן. התכנית זכתה לציון לשבח ממשרד הפנים.

  בדיקה כלכלית – הקמת מחלף הרב מכר

בדיקה כלכלית של כדאיות השקעה במחלף הרב מכר בכביש החוף של עיריות הרצליה ורמת השרון. המחלף יאפשר פיתוח אזורי תעסוקה חדשים ויגדיל משמעותית את הכנסות העיריות

  התחדשותעירונית: פרויקט פנוי – בנוי בשכונת נווה ישראל בהרצליה

מדובר בפרויקט כלכלי ואורבני חשוב בהרצליה שעדיין לא קם עקב כשל בתחום היזמות הציבורית.

p01_240