חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

תחומי התמחות

חוות דעת מומחה – חוות דעת מומחה לבית המשפט בקשר להערכות שווי, אומדן הפסד רווחים, תכניות עסקיות, שווי חברות, פיצוי בתביעות נזיקין

חוות דעת מומחה בתביעות מסוי – חישוב שומה חלופית. חלוקת רווחים. דיבידנדים. הערכת שווי לצורך מס

חוות דעת מומחה לבית המשפט בתביעה נגזרת ובתביעה ייצוגית – כתיבת חוות דעת, סיוע בעיצוב וניסוח כתב התביעה, כתיבת חוות דעת נגדית, עדות מומחה בבית המשפט

תכנון אורבני – הכנת פרוגרמות לתכניות אב ותוכניות בנין עיר, ליווי צוותי תכנון בייעוץ כלכלי, פרויקטים של שיקום אורבני, פרויקטים של פנוי – בנוי, בניית שכונות חדשות, פיתוח אזורי תעסוקה, שיתוף הסקטור הפרטי בפיתוח עירוני, פיתוח חניונים, חוות דעת לרשויות על תביעות ע"פ סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

משק מוניציפאלי – חישוב אגרות והיטלים, מתן חוות דעת מומחה לבית המשפט בתביעות באשר לחישוב אגרות והיטלים, יעוץ כלכלי בנושאים: פנוי אשפה וגזם, מערך רמזורים, תחבורה ציבורית, חניונים ציבוריים, הקמת בית עלמין, הקמת תאגידי מים וביוב, התפלת מים, הקמת מכוני טיהור לביוב, פרויקטים תחבורתיים, מחזור ופעילות מול הקרן לשמירת הניקיון.

רווחה חינוך ותרבות – יעוץ בנושאים הבאים: הקמת כיתות לימוד, תיאטרון עירוני, סינמטק, הוצאת ספרי לימוד, אתרי אינטרנט, השכלה גבוהה, שכר לימוד באוניברסיטאות, מיקור חוץ בהשכלה גבוהה, יחידות שירות לסטודנטים. בדיקת כדאיות למיקור חוץ של שירותים חברתיים, סוגיות בעבודת עובדי קבלן בישראל.

בריאות – מעבדות בריאות הציבור, מערכות רפואת חירום, פנוי בהיטס, תוכניות אב ורפורמות,ביטוחי בריאות וביטוח סיעודי.

נדל"ן ובניה – הערכות שווי, לווי פיננסי של קבלנים, נכסים מניבים, סיוע בגיוס הון וצרוף שותפים עסקיים הצע עבודה בבנין

יזמות ציבורית – ייעוץ לחברות כלכליות של עיריות ורשויות ממשלתיות, ניהול מכרזים לצרוף שותפים פרטיים ליזמות ציבורית, פרויקטים של הפרטה, BOT, PFI , ניהול מכרזים מורכבים, גיוס מימון בנקאי ואחר.

בדיקות מקרו – חישובי תועלת למשק הלאומי, מסמכי מדיניות, רפורמות בשירות הציבורי, חישובי כדאיות תקצוב תחומי פעילות חדשים, בדיקות עלות – תועלת. ייעוץ בנושא תמחיר למשרדי ממשלה. תכנית אב לנמלים והפרטת רציפי  מכולות

תיירות – כדאיות השקעה בבתי מלון, אטרקציות תיירותיות, פרוגמרה לאזורי תיירות, פיתוח תיירות ואטרקציות בחו"ל, כלכלת שמורות טבע וגנים לאומיים, שילוב יזמים פרטיים בפרויקטים ציבוריים, כלכלת מרכזי כינוסים.

אנרגיה – הקמת תחנות כוח פרטיות IPP . הפקת אנרגיה מפסולת, ייבוא גז נוזלי תעשייה סולארית.

עסקים קטנים – חונכות עסקית, ניתוח שוק וייעוץ שיווקי, הערכות שווי , צרוף שותפים, גישור עסקי, חוות דעת בקשר לחָבות מס, יצירת שותפויות וגיוס הון חיצוני.

חקלאות – ענפי חקלאות שונים, השקייה בטיפטוף, אספקת קולחים לחקלאות.

תקשורת – עיתונות מודפסת, עיתונות דיגיטלית, טלפוניה, אתרי אינטרנט , סלולר, שרותי אינטרנט, טלוויזיה רב ערוצית

תרבות – תקצוב מוסדות תרבות, תכניות עסקיות למיזמים בתחום התרבות, מוזאונים

חוות דעת כלכליות – בעיקר חוות דעת לבית משפט ומוסדות בוררות

כלכלת עבודה – עובדי קבלן, עמותות חברתיות, וועדי עובדים

 

 

 

p01_240