חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

תוכנית עסקית / תוכניות עסקיות

מה ההבדל בין הכנת תוכנית עסקית לביצוע הערכת שווי? ובכן, הערכת שווי נסבה, בדרך כלל, על עסק קיים ואילו תוכנית עסקית נועדה לבחון עסק בהתהוות, שמתוכנן לקום והתוכנית העסקית צריכה לבחון את כדאיותו של המיזם החדש, סיכוניו וסיכוייו. בהערכת שווי יש לך בסיס עובדתי מוצק ורחב, נתוני העסק הקיים, כדי לגזור ממנו את שוויו הנוכחי, בהכנת תוכנית עסקית אתה מתחיל מרעיון שיש לתת לו בטוי תכני, תוכנית היזם, ובטוי כמותי, התוכנית העסקית שמכין  הכלכלן.

תוכנית עסקית היא תמיד פרי של דו שיח, דיאלוג, בין הכלכלן המכין את התוכנית והכותב את המסמך הכלכלי, לבין היזם או היזמים שעומדים מאחורי הרעיון להקים עסק חדש. ואין זה משנה אם מדובר בפתיחת חנות שכונתית לצורכי צילום, ייזום אתר אינטרנט חדש, הקמת מרכז קניות או הקמת "סטארט אפ" בתחום הביומד.

תמיד צריך לשבת, אתה הכלכלן, עם היזמים ולהבין את הראש שלהם, ללמוד עד לפרטים את התכניות והרעיונות שלהם, לבחון את הנחות העבודה שלהם, להקשות על הערכותיהם לגבי תוכנית ההשקעות, תוכנית ההוצאות ובעיקר תוכנית ההכנסות.

קל יחסית לדייק בתוכנית ההשקעות וההוצאות, קשה יותר לחזות את ההכנסות, שהן פועל יוצא של התחרות בשוק ומושפעות מגורמים חיצוניים: גודל השוק, המתחרים, היתרון היחסי, הביקוש ועוד.

על הכלכלן להקשות על חיי היזמים בשלב זה, להעלות תסריטים רבים ומשונים, עליו להשתחרר מהאופטימיות הרבה של היזם, שכבודה במקומה והיא הכרחית, כדי להסביר ליזם את עובדות החיים, את הניסיון שצבר בבדיקות כלכליות בעבר, כדי להזהיר מצעד פזיז, מסיכון כספים ללא הצדקה וכדי למנוע אכזבה ומפח נפש.

הכלכלן הוא לא מבקר שתפקידו לעצור פרויקטים מסוכנים. רוב הפרויקטים החדשים הם מסוכנים. הוא צריך להבהיר ליזם ולמשקיע לקראת מה הוא הולך ולברר אם הוא ערוך לחיות ולשרוד גם את התסריטים הפסימיים, שהם אפשריים, כולל אובדן כל השקעתו.

הכלכלן הוא מעין שותף לעסק החדש, הוא מנסה ליצור דיאלוג פורה שבו  הוא רותם את הניסיון שלו, את כלי העבודה שלו ואת היכולת האישית שלו, כדי לשרת יזם, בעל רעיון, שזקוק לתמיכה הזאת.

זהו הליך של שיחה וויכוח כאשר לשני הצדדים יש אותה מטרה ואיכות השיתוף וההבנה בין הכלכלן והיזם היא גורם מכריע המשפיע על איכות התוכנית העסקית.

p01_240

להלן דוגמה לתכנית עסקית להקמת מתקן התפלת מי ים בראשון לציון

  תכניתעסקית: פרויקט התפלת מי ים בראשון לציון – בוצע עבור חברת מניב ראשון בע"מ