חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

כלכלה סביבתית

כלכלה סביבתית או כלכלה העוסקת בתחום איכות והגנת הסביבה היא חלק מהכלכלה הציבורית, זאת העוסקת בתפקידה ומעורבותה של הממשלה במשק. כאשר השוק החופשי פועל טוב, וברוב המקרים הוא פועל טוב, לא נדרשת מעורבות ממשלתית בפיקוח על מחירי מוצרים או עידוד וסבסוד ייצורם של מוצרים מסוימים. אולם, כאשר אנו מדברים על מוצרים ציבוריים, כמו למשל ביטחון, רווחה, איכות סביבה, חינוך ובריאות, שלא ניתן להסדיר את ייצורם על ידי השוק, או רק על ידי השוק, יש מקום למעורבות ממשלתית.

ניקח למשל נושא סביבתי מרכזי כמו סוגיית  התחממות כדור הארץ. ישראל חתומה על אמנות בינלאומיים להקטנת פליטת גזי החממה, בראש וראשונה פליטת פחמן. המוצר הזה, הפחמן הנפלט, הוא מוצר כלכלי שלילי ועל המדינה למצוא דרך להקטין את ייצורו, שכן, השוק לא יביא לכך. הפעולה יכולה להיות ישירה דרך חקיקה המגבילה את פליטת הפחמן ממפעלי תעשייה או כלי רכב. לעתים ההתערבות היא יותר יעילה דרך מנגנון המחירים: הממשלה משיתה את  המחיר השלילי של הפחמן על גורמי הייצור שבעת השימוש בהם נפלט פחמן, למשל עלות הקווט"ש שמספקת חברת חשמל צריכה לכלול את המחיר השלילי של פליטת הפחמן בעת ייצור חשמל או עלות דלקים שונים כמו סולר, מזוט ובנזין שצריכה לכלול את הנזק הסביבתי הנגרם בעת שריפתם.הצפי הוא כי גידול בעלות, נקיבת עלות ריאלית הכוללת את העלות הסביבתית, תביא להקטנת השימוש בגורם הייצור המזהם.

דרך אחרת לטיפול בנושא הוא עידוד ייצור חשמל באמצעות תהליכים שאינם צורכים דלק בעת הייצור: אנרגיה סולארית היא כמובן הדוגמה הטובה ביותר. הקווט"ש הסולארי הוא כיום עדיין יקר מהקווט"ש הדלקי ולכן הממשלה, ברצותה לעודד יצרנים סולאריים, מבטיחה להם מחיר גבוה ממחיר הקווט"ש של חברת חשמל כדי לעודד ייצור חשמל סולארי שאינו מביא לפליטת פחמן. התמיכה מוצדקת בעיקר בשנים  הראשונות, כאשר התעשיות של האנרגיה המתחדשת עדיין נמצאות בשלבים ראשונים וככל שהזמן חולף יש להקטין את התמיכה, עד לשלב שבו התעשיות הללו יוכלו לפעול ללא תמיכה בכלל.

נושא אחר שעל הפרק הוא עידוד מחזור והקטנת הולכת אשפה והטמנתה בדרום הארץ. על מנת להקטין את הטמנת האשפה, הממשלה מייקרת את ההטמנה, מטילה היטל הטמנה, ובמקביל משתמשת בתקבולים אלו כדי לעודד פרויקטים של מחזור.

כאן באתר אני מציג מספר עבודות שביצעתי בתחום האנרגיה הסולארית וכדאיות הקמת פארק מחזור.

דוגמה לבדיקה כלכלית של פרויקט סביבתי

  הקמת פארק מחזור אזורי בתחום השיפוט של עיריית רמת השרון.

למרות כדאיות משקית של הפרויקט, כדאיות לעיריית רמת השרון ויתרונות סביבתיים מובהקים, הפרויקט עדיין תקוע עקב קשיי תאום בין גופים ציבוריים שונים.

p01_240