חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

כלכלה וצדק חברתי

מאז השלמתי את לימודי בכלכלה, וזה היה אכן לפני עשרות שנים, לא חדלתי לעסוק בנושא כלכלה וצדק חברתי: מה הקשר לעקרונות הכלכלה התיאורטיים, כפי שלומדים הסטודנטים לכלכלה באונירבסיטה לבין עקרונות הצדק, השוויון והסולידריות החברתית. המסקנה שלי היא שניתן לגשר בין הדברים, ניתן לאמץ מדיניות כלכלית נכונה ונבונה אשר תבטיח שוויון וצדק כלכלי, צריך רק להחליט שזו המדיניות אשר אותה רוצים לאמץ וליישם אותה. כדי להחליט כך צריך שרוב האזרחים יהיו משוכנעים כי הדבר אפשרי ולדרוש זאת: "העם דורש צדק חברתי:.

בניגוד אולי למה שחושבים רבים, ניתן להגדיל את חלק הממשלה בתוצר מבלי לפגוע בצמיחה וביוזמה הכלכלית. מדינות עם ממשלה גדולה בצפון אירופה אינן נופלות בביצועיהן הכלכליים מארצות הברית למשל. ניתן להגדיל את המסים: מס הכנסה, מס חברות, מסים על ההון, מס ירושה ומסי רכוש מבלי לפגוע בצמיחה הכלכלית. יש ספרות אמפירית ותיאורטית עצומה המוכיחה זאת. ועוד יותר מכך, מחקרים מראים כי יש מתאם חיובי מובהק בין חלוקת הכנסת שוויונית לצמיחה כלכלית.

באתר כאן מופיעות מספר עבודות שעניינן צדק כלכלי. כבר לפני עשור כתבתי מסמך מתווה להקמת מרכז לצדק כלכלי וחברתי במכון ון ליר בירושלים שקם ופועל עד היום. המסמך מופיע באתר בדף פרויקטים נבחרים ונראה כי הוע עדיין רלבנטי. כתבתי מצע כלכלי וחברתי לבקשת ח"כ שכיהן בתפקיד שר וגם הוא מופיע באתר. וכן כמובן מופיע באתר מסמך מסכם של הצוות הכלכלי של תנועת המחאה שנטלתי בו חלק. כן מופיעות באתר שתי עבודות בנושא עובדי קבלן, המקרה הפרטי של עובדות הניקיון בקמפוסים, שכתבתי עם פרופסור אביה ספיבק. העבודה האחרונה הושלמה ביוני 2012 ועוסקת בקמפוס אוניברסיטת תל אביב. לטעמי זו דוגמה לשילוב נכון בין ניתוח כמותי אוביקטיבי למסמק עקרונות  ערכי.

אני מאמין שחברה שוויונית יותר, סולידרית וצודקת היא חברה טובה יותר. כך אולי היו פני הדברים כאן לפני עשרות שנים וכך יכול להיות בעתיד, הלא הכל הוא מעשה בני אדם ואם רוב הציבור ירצה בכך, ניתן יהיה לשנות את השיטה ולהמשיך להתפתח ולצמוח. אין סתירה בין עבודה כלכלית מקצועית לבין תמיכה בעקרונות של צדק ושוויון. המשימה היא לשכנע את הרבים בכך.


  על נתניהו, אולמרט וליברמן
מאמר דעה קצר של 500 מלה המשווה בין התנהלותם של ליברמן ואולמרט, כאשר התקיימה נגדם חקירה פלילית לעומת התנהלות נתניהו בכל תיקי החקירה נגדו.


p01_240