חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

ייעוץ כלכלי בנושא הגבלים עסקיים

לתחום ההגבלים העסקיים נכנסתי בשנת 2012 עת כתבתי חוות דעת בתביעה ייצוגית נגד תנובה באשר למחיר הלא הוגן שהיא גבתה על גביע הקוטג'.
הנה תרומתי לוויכוח בנושא אכיפת האיסור על גביית מחיר מופרז על ידי מונופול:

מדובר בוויכוח שהחל בעקבות יוזמתה של הממונה על ההגבלים העסקיים לשנות מהותית את  גלוי דעת 14/1 שהגדיר מהו מחיר מופרז של מונופול וכיצד ניתן להעריך אותו.

חוות דעת בתחום הגבלים עסקיים, גביית מחיר מופרז על ידי מונופול, כפי שהוגשה לבית המשפט

לאחר ארבע שנים של דיונים משפטיים, באפריל 2016, אישר בית המשפטי את בקשתנו ובעקבות זאת מתנהל המשפט.למעשה מדובר בפסק  דין תקדימי שקבע כי גביית מחיר מופרז על ידי מונופול עומדת בניגוד לסעיף 29א לחוק ההגבלים העסקיים האוסר על מונופול לגבות מחיר בלתי הוגן.

הנה פסק הדין שאישר את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית.
  החלטת בית המשפט באשר לבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תנובה

בהמשך כתבתי חוות דעת  מומחה נוספת בתחום גביית מחיר מופרז על ידי מונופול. הפעם  מדובר היה בחברת פיליפ מוריס, בעלת מונופול בשוק הסיגריות בישראל. התביעה הוגשה לבית המשפט בחודש מרץ 2016 וסכום התביעה עומד על 1.15 מיליארד ש"ח. החברה קיבלה מבית המשפט אורכה להגשת כתב הגנה וחוות  דעת נגדית עד סוף שנת 2016. התובענה הוגשה כנגד חברת הבת בישראל והן כנגד חברת האם האמריקאית PMI, אחת החברות הגדולות בבורסת ניו יורק.

הנה חוות הדעת

חוות דעת זו, יש לציין, התבססה בין הייתר גם על גלוי דעת 14/1 של הרשות להגבלים עסקיים שהגדירה  באופן מפורט ומדויק מהו מחיר מופרז, שגביתו אסורה על ידי מונופול. בעקבות גלוי דעת זה הוגשו מספר תובענות ייצוגיות שעניינן גבית מחיר מופרז על ידי מונופול, בהישען על הקביעה של הרשות שאיסור על גביית מחיר בלתי הוגן, הקבוע בחוק, כמוהו כאיסור על גביית מחיר מופרז.

הנה גלוי דעת 14/1 של הרשות להגבלים עסקיים

לאחר הגשת חוות הדעת לבית המשפט ועם מינוייה של עו"ד מיכל הלפרין כממונה על ההגבלים העסקיים, היא החליטה לבחון מחדש את גלוי הדעת הזה. לטענתה, אל לה לרשות לעסוק כלל בסוגיית המחיר המופרז של מונופול, שכן זו טענה שקשה להוכיחה כלכלית ויש מדינות שבהן לא חל איסור זה. בעקבות בג"ץ שהוגש נגד הממונה על ההגבלים העסקיים קבע בית המשפט כי השימוע המתוכנן אינו מעוגן בחוק, והוא מנוגד לפסיקות קודמות של בתי משפט, כמו הפסיקה בנושא הקוטג' שהובאה לעיל ולכן הוא אסר על הרשות להקפיא את הטיפול בנושא. על כך יתקיים עוד דיון בבית המשפט העליון. גם וועדת הכלכלה של הכנסת בקשה מהממונה להקפיא את הנושא.

הנה מסמך של הרשות לקראת שימוע בנושא

דעתי היא  שאין כל הצדקה לעיון מחדש בגלוי דעת 14/1, אחד המסמכים המרשימים והממצים שפרסמה הרשות אי פעם. האיסור על גביית מחיר מופרזעל ידי מונופול נשען על מסורת אירופית ארוכת שנים, עוד משנת 1957, כאשר התגבשה אמנת רומא שמכוחה נוסד השוק האירופי המשותף.  ברוב מדינות ה- OECD יש אכיפה משפטית של האיסור הזה, שמגביל כמובן  את כוחם של מונופולים לנצל לרעה את מעמדם. איסור זה מאפשר אכיפה  אזרחית אקטיבית, בין הייתר בקשות לאישור תובענה ייצוגית נגד מונופולים בגין גביית מחיר מופרז, כמו שתי הבקשות לעיל שהוגשו נגד תנובה ופיליפ מוריס.

הנה מאמר עמדה שלי בנושא

  הערה קטנה על מתווה הגז ועל אבי גבאי
נחמיה שטרסלר, הפרשן לעת מצוא של הארץ לנושאי כלכלה אינו מהכלכלנים המוכשרים והיסודיים שכמותם ניתן למצוא בדה מרקר. מאז השלים את לימודי הכלכלה שלו לפני שנות דור דומה כי לא למד דבר. הנה מאמר שכתבתי כתגובה לעוד אחד ממאמריו המופרכים שלמרבה הצער לא התקבל לפרסום בהארץ.

p01_240