חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

חוות דעת מומחה

ד"ר מאיר אמיר הוא יועץ כלכלי בכיר בעל ניסיון רב בכתיבת חוות דעת מומחה לבית המשפט ובהופעה כעד מומחה בבתי משפט. בשנים האחרונות כתב כ-50 חוות דעת מומחה בנושאים שונים, כולל חוות דעת בתביעות ייצוגיות ותביעות נגזרת כנגד חברות ציבוריות ומנהליהן.

חוות דעת מומחה לאומדן נזק והפסד רווחים

הכנת חוות דעת כלכלית לאומדן הפסדים מעסק קיים עקב ארועים שונים; אומדן רווחים שלא מומשו, חוות דעת כלכליות במקרה של סכסוכים כספיים עם נותני שרותים, קבלנים, ספקים, לקוחות, רשויות מס וביטוח לאומי, רשויות מוניציפאליות ושותפים עסקיים. דוגמה לחוות דעת מומחה בנושא מסוי שנכתבה לאחרונה: חוות דעת עבור חברת חישולי כרמל, במשפט שהתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה שענינו מסוי דיבידנדים. (מרץ 2014). חוות דעת בתחומי מים וביוב בקשר לחישובי אגרות והיטלים בסכסוכים בין תאגידי מים וביוב לצרכני מים. חוות דעת לגבי שווי חברהות ברוררויות בין שותפים. חוות דעת לגבי תעריפים שקובעת הממשלה עבור שירותים שהיא רוכשת או מפקחת עליהם. חוות דעת בעתירות לבית המשפט העליון נגד רשויות ציבוריות שונות.

חוות דעת מומחה כלכלי – בודק מטעם בית המשפט

בין הייתר כתב חוות דעת לבית המשפט המחוזי כבודק מטעם בית המשפט בהסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד קוקה קולה שהקפה עמד על כ – 300 מיליון ש"ח. וכן שימש בודק מטעם בית משפט השלום בכפר סבא בתביעה ייצוגית נגד חברת יינות ביתן שהסתיימה בפשרה.

חוות דעת מומחה בתביעה נגזרת

כן כתב חוות דעת לבית המשפט בתביעת נגזרת נגד חברת דיסקונט השקעות בגין השקעתה הכושלת בעיתון מעריב. גובה התביעה הוא 370 מיליון ש"ח. הבקשה אושרה והתיק הסתיים בפשרה, תשלום של 100 מיליון ש"ח על ידי הדירקטורים לחברה.

חוות דעת מומחה כלכלי בתביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית נגד  תנובה.בגין הפקעת מחירי גבינת קוטג' על סך של כ – 100 מיליון ש"ח. תביעה של מחזיקי האג"ח של חברת "בזק" נגד החברה בגין חלוקת דיבידנד שלא מרווח בסכום של 3 מיליארד ש"ח. תביעה ייצוגית נגד בתי הזיקוק בע"מ בגין מסירת מידע מטעה וחסר בדוחות הכספיים. תביעה ייצוגית נגד חברת פיליפ מוריס בגין גביית מחיר מופרז על סיגריות. תביעה נגד חברות השיחות הבינלאומיות על גביית מחיר בלתי סביר מלקוחות מזדמנים.

הסבר קצר בנושא חוות דעת מומחה בתחום הכלכלה

האם כתיבת חוות דעת כלכלית היא עבודה טכנית/מדעית אוביקטיבית, כמו כתיבת חוות דעת הנדסית או שמדובר בעבודה סוביקטיבית, כמו למשל בתיבת ביקורת ספרותית שבה לזהות הכותב, ערכיו והעדפותיו, טעמו בעצם, השפעה מהותית על העבודה הנכתבת?

דעתי היא כי כתיבת חוות דעת כלכלית נמצאת בתווך, בין האוביקטיבי המדעי לבין הסוביקטיבי האישי.

חוות דעת מומחה כלכלי: אובייקטיביות מול סובייקטיביות

הצד האוביקטיבי הוא ברור. בכלכלה יש כללים שמאחוריהם יש תיאוריה מובנה ומקובלת: כיצד מכינים הערכת שווי, כיצד בונים תזרים מזומנים, איך מציגים בדיקת רגישות, ניתוח סיכונים, בניית תסריטים, חישובים טכניים, עקרונות חשבונאים ועוד. כל אלו הם כלי העבודה של הכלכלן, כל כלכלן, ואינם יכולים להוות סלע מחלוקת בין כלכלנים. לצד זאת יש לזכור את חשיבות לימוד הנושא שבו עוסקת חוות הדעת, אינפורמציה בסיסית, רקע רלבנטי, ניתוח שוק, שיווק, תחרות וכו'. כך למשל טעו נגדי ד"ר שלומי פריזט, בחוות דעת מטיעם חברת "פיליפ מוריס" כי בבדיקת עלות חפיסת סיגריות יש להתחשב בהוצאות והשקעות של החברה שאינן מופיעות בספרי החברה. טענה זו אינה נכונה; חוקי הפיקוח על המחירים וקביעת מחירים של מונופולים אינם מאפשרים לתבוע עלויות שאינן מופיעות בספרי החברה. זו דוגמה לכך שהתיאוריה הכלכלית יכולה לקבוע מסמרות ולהכריע בוויכוח בין כלכלנים ומכאן חשיבות הכרת תחום העיסוק הספציפי והמתודולוגיה שלו. לא בכל מקום יש אפשרות לטעון טענה סוביקטיבית המנוגדת לתיאוריה ולפרקטיקה. כך למשל בחוות דעת נגד משרד הבריאות באשר לתעריף יום אשפז סיעודי טענתי כי יש כללים מחייבים כיצד מגבשים מדגם מייצג, כללים סטיסטיים שהממשלה לא עמדה בהם ולכן התעריף שקבעה אינו יכול להיות מייצג. כל זאת צ ריך להסביר באופן נהיר בחוות הדעת, כדי שהשופט יקרא ויבין היטב את  הטעון הכלכלי.

הצד הסוביקטיבי בא לידי בטוי בצורה שבה אתה מפנים את כל החומר שאספת ומציג את הניתוח הכלכלי האישי שלך, פרי הבנתך, ניסיונך, חשיבתך, כל אלו מונחים סוביקטיבים הנובעים מההסטוריה האישית שלך, ניסיונך, יכולת החשיבה והיצירה שלך, כושרך האנליטי ולעיתים גם מערכת הערכים שלך.

חוות דעת מומחה כניתוח כלכלי טכני

כל מסמך כלכלי שאתה כותב מבטא את שליטתך בכללים הטכניים האוביקטיבים של הכלכלה כמדע סדור מחד ואת יכולותיך האישיות הנובעות מניסיונך הנצבר ומכישוריך כפי שהם. כל חוות דעת היא יצירה חד פעימית של כותבה והיא כמובן שונה מכל היצירות הקודמות. כל כותב וסגנונו, כל כותב ומחשבתו, כל כותב וכישוריו והיכולת שלו לתפוס את הבעיה באופן  מקורי ומשכנע..

כל מסמך כלכלי שאתה כותב הוא יצירה חדשה, שלך.

אני נוהג להציג את כל עבודותי באתר שלי, את אלו שאני יכול ורשאי להציג. בפועל רוב העבודות שנעשות עבור גופים פרטיים אינן יכולות להיות נחלת הכלל. אין לי כל בעיה לחשוף את דרך חשיבתי ואת המתודה שאני מאמץ בכל מסמך שאני כותב. אין כאן שום חשיפה של סודות וזכויות יוצרים שכן בפעם הבאה שתידרש לכתוב חוות דעת, תכתוב מסמך מקורי חדש.

סיכום ומסקנות בנושא חוות דעת מומחה

כי בסופו של דבר, כל מסמך הוא יצירה חד פעמית שלך, שאף אחד לא יכול ליטול אותה ממך וכל מסמך חדש שתכתוב יחייב אותך ליצור משהו חדש משל עצמך שלא קיים עדיין. לכן  אני חושב שכתיבת מסמכים כלכליים היא עבודה יצירתית, שאינה חוזרת על עצמה , כלי לבטוי עצמי שכמובן נועד לשרת את הרבים.

דוגמאות  של חוות דעת מומחה שהוגשו לבית המשפט


חוות דעת מומחה לתובענה ייצוגית נגד חברת פיליפ מוריס

חוות דעת חברה ציבורית שקיימת למעלה ממאה שנה בעלת שווי שוק של למעלה מ- 120 מיליארד דולר והיא פעילה בכל מדינות העולם, שם היא מפיצה את מותגי הסיגריות שלה, שהידוע בהם הוא מרלבורו.


חוות דעת מומחה בקשר לחברת גז יגל

חוות דעת מומחה בנושא צרכני שהוגשה לבית המשפט על גביית ייתר של הלקוחות, שבסופה הוחזרה ללקוח אך ללא פיצוי כספי על הוצאות המימון שהיו להם עקב גביית הסכום הלא נכון. בחוות הדעת נעשה חישוב של הנזק לכלל הצרכנים על פי המקרה הספציפי של התובע המייצג.


   חוות דעת מעודכנת באשר לחישוב הקוד הסיעודי

זהו נושא שאני עוסק בו שנים מספר כיועץ לאיגוד בתי האבות בישראל..משרד הבריאות שהוא בעל מעמד של מונופסון בשוק האשפוז הגריאטרי מנצל את מעמדו לרעה ומכתיב מחיר אשפוז נמוך ולא הוגן בשיטת קביעת מחיר לא מקצועית ולא שקופה. בכך עוסקת חוות הדעת שלי שתוגש יחד עם תביעה מנהלית לבית המשפט של בתי האבות.

   חוות דעת מומחה לבית המשפט העליון

מדובר בתביעה שאמורה להגיש עיריית עכו בחודשים הקרובים  לבית המשפט העליון שבה היא תובעת את המדינה, משרד החינוך, על אי יישום מדיניות מוצהרת של תקצוב דיפרנציאלי בחינוך. חוות הדעת עוסקת בכל ההיבטים של הנושא, כולל חישוב התקציב שיש להקצות כדי להבטיח הקצאה דיפרנציאלית בכל הרשויות בארץ.

   חוות דעת מומחה בתובענה ייצוגית נגד קרן הגשמה

מדובר בנושא חשוב מאין כמותו,לדעתי: עד כמה ניתן לגייס ללא תשקיף סכומים משמעותיים מהציבור הרחב (למעלה מ- 2.5 מיליארד ש"ח) על בסיס הצגה חלקית, מטעה ומוטה. וכן, אם מאות משקיעים שאיבדו את קרן השקעתם, בעקבות המצגת המטעה,זכאים להחזר השקעתם. את זאת יקבע בית המשפט ועמדתי מוצגת בברור בחוות דעת זאת.

חוות דעת מומחה – חישוב ריבית על הלוואה

מדובר בסכסוך משפטי ארוך על דרך חישוב ריבית על הלוואה שכבר נתנה בשנת 2003. חוות הדעת מנתחת את הסכם ההלוואה המקורי ואת הפסיקות השונות בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון שבהם נדונה התביעה ומציעה את החישוב הכלכלי לשערוך ההלוואה. בסופו של דבר הסתיים התיק בפשרה.

חוות דעת מומחה – תביעה ייצוגית נגד חברת אוצר התישבות היהודים בע"מ

חוות דעת מומחה במקרה שלפנינו חייבה לימוד ההיסטוריה של חברת אוצר התישבות היהודים שהוקמה ביוזמת ד"ר בנימין זאב הרצל בלונדון בשנת 1899. לימים היא הפכה לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב ועד שנת 1984 שלטה  בבנק לאומי לישראל. עקב מבנה השליטה ההיסטורי שלפיו שולטת בחברה ההסתדרות הציונית, החברה נסחרת לאורך כל השנים בדיסקאונט לעומת שוויה הנכסי הנקי. בעקבות תביעה לפרק את החברה על רקע סוגיית הדיסקאונט, נתבקשתי להכין חוות דעת בנושא.. חוות דעתי להלן עוסקת בסוגיה זו ומוכיחה כי אין הצדקה לחלוקת נכסי החברה כדיבידנד בעין, כפי שדרשה לעשות אחת מבעלי המניות של החברה.

חוות דעת מומחה- מאיר אמיר הגוש הגדול – 17 אפריל 2013

חוות דעת זאת עוסקת בפרשה מראשית שנות ה 60 של המאה הקודמת, כאשר נרכשה זכות בקרקע בגוש הגדול בתל אביב, כשלא היה ברור אז אם בכלל ניתן יהיה לבנות באזור. לאחר למעלה מ 50 שנה שוויה של הקרקע הוא כמה מיליוני דולרים והיא מהווה מושא לסכסוך משפטי בין יורשי בעל הקרקע דאז לבין יורשי מי שנתן לו בזמנו הלוואה לרכישת  קרקע זו. חוות דעתי עוסקת בשאלה מה שוויה הנוכחי של  אותה הלוואת עבר.

חוות דעת מומחה פנוי בהיטס ניתוח כלכלי

מדובר בחוות דעת כלכלית שהכנתי בשנת 2009 עבור משרד הבריאות ומגן דודאדום. המסמך הציע מסגרת כלכלית אופרטיבית לניהול מערכת פנוי נפגעי תאונות בהיטס. שנים לאחר מכן, בסכסוך שהתגלע בין חברות ביטוח שונות לחברת להק תעופה, העוסקת בפנוי נפגעי תאונות במסוקים, הוצגה חוות דעת זאת בבית המשפט כדי לתמוך בעמדה של חברת ביטוח אחת. נתבקשתי להופיע בבית המשפט כדי לתת הסבר כלכלי לפשר הסכסוך בין חברות הביטוח לחברת להק תעופה.

חוות דעת מומחה היטל ביוב נס ציונה מרץ 2009

מדי שנה גובות הרשויות המקומיות מאות מיליוני ש"ח במסגרת היטלי ביוב המוטלים על בניה חדשה. ההיטלים מחושבים על פי שטח הקרקע והשטח הבנוי של הפרויקט. שיטת חישוב ההיטלים, למרות שלכאורה היתה מוסדרת בהוראות משרד הפנים, השאירה מקום רב לפרושים ופרשנויות. כתוצאה מכך התגלעו מחלוקות בין יזמים בתחום הבניה לבין הרשויות על גובה היטלי הביוב. מסמך זה נכתב עבור עיריית נס ציונה כדי להצדיק את דרך חישוב היטל הביוב בעיר.

חוות דעת מומחה כלכלית הפחתת הון בבזק  אפריל 2012

מדובר בתביעה ייצוגית שמומנה על ידי נאמני אגרות החוב של חברת בזק שבקשו לעצור חלוקת דיבידנד שלא מרווח בסכום של 3 מיליארד ש"ח. בית המשפט סרב לעכב את חלוקת הדיבידנד אך פסק, פסיקה תקדימית, כי לא ניתן להחליט מראש על חלוקה עתידית של דיבידנדים שלא מרווח וכי כל חלוקה כזאת טעונה בחינה כלכלית מעודכנת לפני ביצוע החלוקה עצמה.

חוות דעת מומחה – בדיקת כדאיות התפלת מי ים

חוות דעת מומחה כלכלי שהוגשה לעיריית ראשון לציון לצורך בדיקת כדאיות של הקמת מתקן עירוני להתפלת מי ים. חוות הדעת בחנה חלופה של ייצור עצמי של מים שפירים, מהתפלת מי ים לעומת חלופה של רכישת מים ממקורות. נלקחו בחשבון יתרונות ייחודיים של הפרויקט בחולון.

חוות דעת מומחה לבית המשפט – תובענה ייצוגית נגד חברות השיחות הבנילאומיות

מדובר בתביעה נגד שלוש החברות הגדולות בתחום השיחות הבינלאומיות היוצאות: בזק בינלאומי,פרטנר ונט ויז'ן. חברות אלו גבו מחיר בלתי סביר מלקוחות מזדמנים שלהם. כל זאת מוסבר בחוות הדעת כולל אומדן ראשוני של הנזק הכספי לאותם לקוחות מזדמנים.

חוות דעת מומחה בתביעה ייצוגית נגד בזק באשר לגביית תשלום בשירותי  שיחה משלימה

מדובר בחוות דעת בתביעה שאושרה בבית המשפט וחוות הדעת חישבה את סכום ההשבה למתקשרי שרות 14 שווטעו לחשוב ששרותי שיחה משלימה ניתנים ללא תשלום.

חוות דעת מומחה