חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

חוות דעת מומחה פלמורה אילת

חוות דעת מומחה כלכלית המוגשת לבית המשפט השלום באילת. המבקשים בטיטו שלומי, צדוק הראל, מרינה שלמן המשיבה נציגות הבית המשותף, טופז 2 אילת.

לקריאת חוות דעת מומחה של פלמורה אילת המלאה בפורמט pdf

הקדמה לחוות דעת המומחה

חוות דעת מומחה זו נכתבה על ידי הח"מ, ד"ר מאיר אמיר, יועץ כלכלי, הבעלים של חברת ד"ר מאיר אמיר ושות' בע"מ, חברה לייעוץ כלכלי שנוסדה בשנת 1992.

פרטים אודותי: השכלה, ניסיון מקצועי וכן רשימה חלקית הכוללת 68 חוות דעת כלכליות שנכתבו על ידי בשנים האחרונות, מופיעים בנספח לחוות דעת זאת.

פרטים רבים נוספים על החברה ועלי ודוגמאות של עשרות חוות דעת, ניתן למצוא באתר החברה בכתובת

www.meiramir.co.il

על כישוריו של המומחה לכתבית חוות דעת

אציין כאן רק כי אני יועץ כלכלי מנוסה, כתבתי מאות חוות דעת כלכליות, הופעתי עשרות פעמים בבתי משפט להגן על חוות דעתי, כתבתי חוות דעת כלכליות עבור חברות ביטוח ובעבר הייתי כלכלן ראשי של חברת ביטוח גדולה.

הצדדים למחלוקת שבה עוסקת חוות הדעת

נתבקשתי על ידי המשיבה בתיק זה, נציגות הבית המשותף ברחוב טופז 2 אילת, הידוע גם כפרויקט פלמורה (להלן המשיבה ) וב"כ, עורך הדין טל ליזרוביץ, להכין חוות דעת של מומחה כלכלי שתוגש כחוות דעת מומחה לבית המשפט במסגרת ההליך שמתנהל בין הצדדים בבית משפט השלום באילת.

המבקשים בתיק הזה הם שלושה בעלי דירות בבניין, המפעילים את הדירות שלהם כדירות נופש מסחריות למטרות רווח.

חוות דעת כלכלית של מומחה

בחוות דעתי להלן אציג ניתוח כלכלי של המחלוקת שהובאה לפתחו של בית המשפט, המחלוקת בין המבקשים למשיבה.

כל זה יוסבר, יבואר, יפורט ויובהר במסמך הכלכלי להלן אשר מציג את עמדת המשיבה ונשען על עקרונות כלכליים מקובלים ואובייקטיביים.

זהו אם כן מסמך כלכלי המייצג את עמדתי המקצועית, שנועד להציג בתמצית לפני בית המשפטי את הסוגיות הכלכליות שעל הפרק, מנקודת מבטה של המשיבה.

מטרת חוות הדעת הכלכלית של המומחה לבית המשפט

מטרת חוות הדעת היא להציג בפני בית המשפט במסמך תמציתי ונהיר את עמדת מזמינת חוות הדעת, נציגות הבית המשותף, המשיבה בתיק זה.

מדובר במסמך כלכלי גרידא שאינו עוסק בהיבטים המשפטיים של הסוגיה, שאינם בתחום המומחיות של הכותב.

מדובר בעמדתי האישית, ככלכלן מנוסה ומיומן, שכבר כתב כאמור מאות חוות דעת כלכליות ומציע את הניתוח הכלכלי המקצועי והאובייקטיבי, כפי שהוא רואה אותו.

למרות שמדובר בחוות דעת שהוזמנה על ידי צד אחד במחלוקת שלפנינו, אני מאמין שהמסמך להלן הוא מסמך כלכלי מקצועי, לא מוטה לשום צד, שאמור לסייע לבית המשפט באשר להיבטים הכלכליים והביטוחיים של המחלוקת בתיק זה.

חוות דעתי להלן מבוססת על העובדות בתיק, כפי שעולות מהמסמכים שצוינו לעיל ומשיחות הבהרה שקיימתי עם עורך הדין טל ליזרוביץ. דומה כי אין כל מחלוקת עובדתית בתיק זה, העובדות מוסכמות על שני הצדדים, ובית המשפט הוא שצריך לתת להם פירוש ולפסוק את פסוקו.

חוות הדעת להלן כוללת שישה פרקים:

פרק א' – רקע כללי על פרויקט פלמורה באילת ועל המחלוקת שהתגלעה בין בעלי הדירות בבניין

פרק ב'שלוש הדרישות של נציגות הבית המשותף- הצגה כלכלית עקרונית

פרק ג'הדרישה הראשונה– יכולת תשלום וכיסוי הוצאות שוטפות של הבניין

פרק ד'הדרישה השנייה– מניעת חשיפה של בעלי הדירות בבניין לתביעות כספיות מצד הנופשים בבניין, שאינם דיירי קבע בו. מניעת תשלום תביעות על ידי כלל בעלי הדירות, שאין כנגדן כיסוי ביטוחי לבעלי הדירות בבניין.

פרק ה'הדרשה השלישית– שמירת ערך הנכס ותשואה הולמת על ההשקעה של בעלי הדירות בבניין, תוך שמירה על צביון הבניין כבית מגורים נורמטיבי

פרק ו – סיכום ומסקנות