חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

חוות דעת מומחה לקיבוץ יקום

לקריאת חוות דעת מומחה המלאה בפורמט pdf

חוות דעת מומחה כלכלי מטעם בית המשפט בית משפט השלום  בהרצליה- כב' השופט דוד יצחק ת"א 38718-03-19 קיבוץ יקום נ' המחדש תעשיות- קמן (2006) ואח'

א . מבוא לחוות דעת מומחה

 1. ביום 16.11.22 הטיל עלי כב' השופט דוד יצחק מבית משפט השלום בהרצליה לכתוב חוות דעת מומחה כלכלי מטעמו, חוות דעת בודק, אשר תוגש לבית המשפט בתוך חודשיים ממועד מינוי זה.
 2. מדובר במשפט שמתנהל מזה כארבע שנים, מאז ראשית שנת 2019, שבו תובע קיבוץ יקום (להלן הקיבוץ) את חברת המחדש (להלן הנתבעת או המחדש[1]) שסיפקה והתקינה משאבת מים לקידוח שיזם הקיבוץ לשאיבת  מים בבאר הנמצאת בשטחו[2], עוד בשנים
  2012-2013, מים שנועדו בעיקר לצריכה ביתית. (להלן גם מי שתיה)
 3. גובה התביעה עומד על 2.5 מיליון ₪.
 4. הבאר, שהחלה להפיק מים באוקטובר 2013, פעלה כהלכה במשך כשנה וחצי, עד אפריל 2015 ואז התגלה כי מים אלו מכילים כמות גדולה של חול שאינה מאפשרת שימוש בהם כמים לשתייה. הבאר הושבתה למשך כחצי שנה, ממעמקי הבאר הוצאה המשאבה המקורית, בהספק של 200 מ"ק לשעה, והוכנסה במקומה משאבה קטנה יותר של 100 מ"ק לשעה; עוד לפני כן הבאר שוקמה ולאחר מכן הופעלה מחדש, וממועד אוקטובר 2015 ועד היום, משמע במשך למעלה משבע שנים, פועלת הבאר כסדרה ומספקת מים לקיבוץ, בעיקר לשתייה וגם לחקלאות.
 5. כארבע שנים לאחר אירוע התקלה בקידוח ושיקום הבאר, בראשית שנת 2019, החליט הקיבוץ לתבוע את חברת המחדש בגין הנזקים שהיו לו, ישירים ועקיפים, בשל הכשל בקידוח והוא הגיש כתב תביעה כנגד הנתבעת, חברת המחדש, שבה הוא תולה את האשם לכשל בבאר וממנה הוא תובע סך של 2.5 מיליון ₪ לכסוי הנזקים שנגרמו לו, לדבריו, בגין אותו הכשל, כאמור נזקים ישירים ועקיפים.
 6. לאחר שהוגשה התביעה של הקיבוץ נגד המחדש, עלתה האפשרות כי צדדים שלישיים שהיו מעורבים בפרויקט תכנון והקמת הקידוח, יתכן ויש להם חלק באותו כשל משנת 2015 וכך הפכו שלושה גורמים נוספים לנתבעים פוטנציאלים בתיק וכנגדם הגישה הנתבעת, במסגרת ההליך, הודעה רשמית על חלקם ואשמתם בכשל, כצדדים שלישיים.
 7. מדובר במתכנן הקידוח, הגיאו-הידרולוג ד"ר חיים מיכלסון, צד שלישי מספר 3, מבצעת הקידוח חברת ט.ג. ברגמן בע"מ, צד שלישי מספר 2, והחברה שהתקינה את המשאבה מטעם הנתבעת, חברת פסקריו בע"מ, צד שלישי מספר 1.
 8. וכך הפך הליך משפטי סטנדרטי, שבו יש שני צדדים, תובע ונתבע, להליך משפטי מורכב שבו יש חמישה גורמים מעורבים, תובע, נתבעת ושלושה צדדים שלישיים.
 9. כל זה הופך את ההליך המשפטי ליקר ומסובך יותר; כל אחד מחמשת הצדדים מיוצג על ידי משרד עורכי דין נפרד; כנגד כתב התביעה שהגיש הקיבוץ על נספחיו, הוגשו ארבעה כתבי הגנה על נספחיהם מצד ארבעת הנתבעים. כל אחד מחמשת הגורמים המעורבים הגיש חוות דעת של מהנדס מים מומחה מטעמו[3], כל אחת על נספחיה השונים וכן הוגשו בתיק שתי חוות דעת כלכליות, אחת של הכלכלן יעקב צ'סנר מטעם הקיבוץ ואחת מטעם כלל הנתבעים בצוותא, של הכלכלן יוסי לסטר.
 10. לפנינו אם כך, תביעה מורכבת למדי, חמישה גורמים מעורבים, חמש חוות דעת הנדסיות, נוגדות כצפוי, שתי חוות דעת כלכליות והשתלשלות אירועים שהתרחשה בשנת 2015 לפני למעלה משבע שנים כאמור.
 11. עכשיו מצטרפת חוות דעתי לתיק, חוות דעת של מומחה כלכלי מטעם בית המשפט, שתעסוק בצדדים הכלכליים של המחלוקת, לאור הטיעונים והטענות שמעלים שני המומחים הכלכליים שכתבו חוות דעת בתיק.
 12. היות ובתיק נצברו כבר מאות רבות של עמודי טקסט בכתבי הטענות, תצהירי הצדדים וחוות הדעת של המומחים, אשתדל להציג להלן חוות דעת קצרה, תמציתית וממוקדת, שתישען על החומר הרב שנצבר בתיק ולא תחזור על דברים שכבר פורטו והוצגו בהליך.
 13. כאשר התחלתי בעבודתי, פניתי בכתב לחמשת הצדדים בתיק וביקשתי לקבל מכל צד את כל המסמכים הרלוונטיים לטעמו שהגיש בתיק לבית המשפט, וקיבלתי חומר רב שנכתב על ידי עורכי הדין, המהנדסים והכלכלנים שמעורבים בתיק זה, כולל נספחים רבים.
 14. לאחר שעיינתי בקפידה בכל המסמכים שהעבירו לי הצדדים, התחוורה לי תמונת המצב וכן גיבשתי את עמדתי כמומחה כלכלי שאותה אציג להלן.

אוסיף לסיום כי המסמך הנכתב כאן הוא מסמך כלכלי גרידא, שנכתב על ידי יועץ כלכלי שזהו תחום המומחיות שלו ואין הוא מתיימר לפסוק בכל ההיבטים האחרים של תיק מורכב זה, היבטים הנדסיים, קל וחומר היבטים משפטיים. זהו מסמך המייצג את עמדתי המקצועית כמי שקיבל מינוי מבית המשפט

[1] בכתב התביעה המקורי הופיעו שלוש נתבעות שכיום מופיעות יחדיו תחת נתבעת אחת, חברת המחדש.

[2] באר מספר ח'.

[3] גיורא שחם מטעם הקיבוץ, דרור נידם מטעם המחדש, גבריאל קליין מטעם פסקריו, אלון לב מטעם מיכלסון, לוי פרנקל מטעם ברגמן, כולם מהנדסי מים ותיקים ומנוסים.