חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

חוות דעת מומחה להקמת חוות גידול ABFT

סקירת הענף וניתוח כלכלי להקמת חוות גידול ופיטום ABFT

לקריאת חוות דעת מומחה המלאה של חברת ערדג בפורמט pdf

עיקרי חוות דעת המומחה

  1. מסמך זה הינו מסמך המשך לשתי  חוות הדעת שהגשנו לחב' ערדג ביום 1/9/23 וביום 14/9/23 . מסמך זה איננו משנה דבר בכל הממצאים והמסקנות שפורטו בחוות דעת אלה. המסמך מתייחס לשלב ג', שלב הגידול והפיטום בחווה חקלאית בים,  שאינו כלול בתכנית הלאומית לייצוא דגיגי טונה ואינו מפורט במסמכים הקודמים.
    הערכה כלכלית של  התכנית הלאומית
  2. ככלל, התכנית הלאומית שהוצגה ע"י 'קידום' מתבססת על שני השלבים הראשונים ייצור ביצים וייצור דגיגים במיכלים ועל ייצוא הדגיגים לרחבי תבל. התכנית איננה כוללת הקמת חוות לגידול ולפיטום המתבססות על הצבת כלובים בים מול חופי ישראל. על פניו, למדינות שבהן יש מפרצים מוגנים, יש יתרון ראשוני מבחינת המיקום, שכן, למדינת ישראל אין מפרצים מוגנים. עם זאת, ישנן טכנולוגיות להצבת כלובים גם בחופי ישראל.
    יתרונות כלכליים של ישראל
  3. מכיוון שלישראל יהיה יתרון מוחלט במקרה של הצלחה מדעית בייצור ביצים, בשרידות דגיגים ושינועם ללא תמותה, הכינונו בחוות דעתנו הראשונה תרחיש רב שנתי של השקעה בסך 180 מיליון ש"ח במיכלים לייצור דגיגים, ייצוא 18 מיליון דגיגים ורווחים ממוצעים של 75 מיליון ש"ח לשנה. מסיבה זו , ניתנה עדיפות לתכנית רחבת היקף לייצור דגיגים בתשואה גבוהה במיכלים.

חוות הדעת הקודמת לא חרגה מהתכנית הלאומית ולא גלשה לשלב פיטום הטונה בכלובים הנפוץ בים התיכון, אלא התמקדה בפיתוח והרחבה של ייצור דגיגים במיכלים וייצואם לרחבי תבל.