חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

חוות דעת מומחה לבית משפט

כתיבת חוות דעת כלכלית, חוות דעת מומחה, המוגשת כעדות מומחה בבית משפט היא אחת המשימות הקשות והמאתגרות שכלכלן יכול להתמודד איתן. בניגוד לעבודות רבות שאתה כותב, שלעולם אינך יכול לדעת מי יקרא אותן ועד כמה יתעמק בנבכי הניתוח שלך ובמודל הכמותי המפורט שאתה מציע, בחוות דעת מומחה לבית המשפט שאתה כותב אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהעבודה שלך תיקרא ותילמד עד אחרון הפרטים, בצורה ביקורתית מדוקדקת, בכוונת מכוון למצוא פרכות ושגיאות כדי לנסות ולקעקע אותה בבית המשפט, בחקירה נגדית בבית המשפט או בחוות דעת מומחה של כלכלן אחר,  של הצד השני, שתוגש לבית המשפט כמענה לחוות דעתך..לכן האתגר הוא להוציא מסמך מושלם, עד כמה שניתן, שיעמוד בביקורת הקשה הצפויה לו וכמובן  יעשה צדק עם הנושא הנבחן.כל עימות בבית משפט הוא תחרות מוחות, לפעמים נגד טובי עורכי הדין והיועצים של החברות הגדולות שיש להן את המשאבים לגייס את מיטב המומחים ואתם צריך להתעמת.

בדרך כלל תביעות משפטיות המצריכות חוות דעת לבית משפט

בדרך כלל תביעות משפטיות המצריכות חוות דעת מומחה בתחום הכלכלה נסבות על סכסוכים כספיים בסכומים ניכרים, מיליוני או עשרות מיליוני ש"ח ואף למעלה מכך, וזה מבטיח כי הצדדים ישקיעו בהכנת חוות דעת משפטיות וכלכליות של טובי המומחים ולכן התחרות היא תחרות פתוחה שבה כל צד יעשה כל מאמץ לנצח.

חוות דעת מומחה עבור בית המשפט

מהבחינה המקצועית קלה יותר בעיני כתיבת חוות דעת עבור בית המשפט עצמו או עבור מוסד הבוררות על פני כתיבת חוות דעת עבור אחד מהצדדים בסכסוך משפטי הנדון בערכאות. כאשר אתה מתמנה על ידי בית המשפט ואתה מקבל את חוות הדעת של שני הצדדים ואת פרוטוקולי הדיונים, מדובר בקלסרים רבים ועבים, אתה שקוע בעיקר במאבק עם עצמך, האם אצליח לפצח את הדילמה, למצוא את הפיתרון הנכון, לתת לו ממד כמותי מדויק ולסכם אותו במסמך נהיר ופשוט שכל הקורא בו יבין את פשר הדברים.

במצב דברים כזה אתה משוחרר מכל לחץ ומחויבות, מלבד כאמור מחויבות לעצמך וליושרה שלך. אתה לא מייצג אף צד אלא את בית המשפט המייצג את החוק ואתה חופשי לכתוב ולפסוק ככל שאתה מבין. אבל אתה יודע שיש מי שיקרא את דבריך וינסה להזים אותם בכל דרך  אפשרית ומכאן האתגר הגדול. טעות בניסוח, שגיאת דפוס, טעות בחישוב או חו"ח כשל לוגי או כשל בהבנת העניין, כל אלו ינוצלו כדי לתקוף את עבודתך, להציגה כבלתי אמינה ואותך כבעל מלאכה שאינו יודע את עבודתו. בכל פעם אני מופתע מחדש מרמת האגרסיביות של עורכי הדין של הצד השני, אנשים יקרים תרתי משמע שאין להם מעצורים ויעשו הכל כדי לנצח ולהביך אותך. ברבות השנים למדתי להתרגל גם לכך ולענות בסגנון ההולם את סגנון השואל.

הדברים נכונים ביתר שאת כאשר אתה נקרא לדוכן העדים ועליך לדעת שעורכי הדין משני הצדדים, המייצגים אינטרסים כלכליים (לגיטימים, יש להבהיר) לא יבחלו בכל מהלך או תרגיל משפטי כדי להזים את טענותיך. ולא במפתיע, ינסו לתקוף אותך אישית, לחפש כתמים  בעברך ולהוציא אותך משווי משקלך. אבל גם עם  זאת לומדים להתמודד, ביחוד אם אתה חובב ספורטי תחרותי ו אתגרי.

עקרונית גם כאשר אתה כותב חוות דעת מטעם אחד הצדדים בתביעה משפטית אתה כמובן חשוף לאותה ביקורת מהצד השני אבל כאשר אתה כותב חוות דעת שמוזמנת על ידי בעל עניין, אתה חייב להיות קשוב לטענותיו של הצד שאותו אתה מייצג, אבל גם לזכור שאתה מייצג גם את עצמך, את הניסיון, המוניטין והיושרה שלך ובכל מקרה, כל מה שתכתוב יהיה נתון לביקורת רצינית מהצד השני. אתה ניגש לכתוב את חוות דעתך וצריך לכתוב את המסמך הטוב ביותר שלוקח בחשבון את כל האילוצים הללו.

עמדתי העקרונית באשר לכתיבת חוות דעת לבית המשפט

בשנחפ האחרונןץ עשיתי מנהג לעצמי: אינני מתחייב לכתוב חוות דעת כל עוד לא למדתי באופן יסודי את הנתונים. ואם לאחר לימוד הנושא אני מגיע למסקנה שלא אוכל לכתוב את מה שמצופה ממני, עדיף להבהיר זאת ולפרוש בשלב זה כדי למנוע ויכוחים מיותרים ואי הבנות.

כי בחשבון אמת, כל מה שאתה כותב, קודם כל אתה כותב עבורך ורק בשלב הבא אתה עומד מול מזמין העבודה. ושיקול זה עומד מעל לכל שיקול כספי, גבוה ככל שיהיה.

בדף רשימת חוות דעת באתר כאן כללתי מספר רב של דוגמאות של חוות דעת שכתבתי לאחרונה: בנושא מחיר גבינת הקוטג', בסוגיית הפחתת הון בבזק ובתביעה באשר לגובה היטל הביוב בנס ציונה. כן מופיעות שתי חוות הדעת בתביעה הנגזרת נגד המנהלים בדסק"ש, בגין השקעתם הכושלת במעריב. צרפתי גם את חוות הדעת כבודק שכתבתי מטעם בית המשפט בתביעה ייצוגית נגד קוקה קולה. בקרוב, לאחר שתוגש לבית המשפט, אצרף את חוות הדעת שכתבתי עבור מפרקי חברת קווי אשראי. (חוות דעת זאת מופיעה בדף רשימת פרויקטוים. התביעה הסתיימה בפשרה שבה הסכימו הנתבעים לשלם סכום של למעלה מ- 50 מיליון ש"ח. כן צרפתי את חוות הדעת בתביעה נגד בתי הזיקוק ונגד חברת חג'ג נדל"ן בע"מ, שתיהן חברות ציבוריות.
התביעה הנגזרת נגד המנהלים בדסק"ש, בגין השקעתם הכושלת בעיתון מעריב, אושרה על ידי בית המשפט באוגוסט 2015, בפסק דין מהדהד של השופט פרופסור עופר גרוסקופף, שבפועל קיבל את הניתוח שהצעתי בשתי חוות הדעת שכתבתי בנושא. בהסכם הפשרה שילמו הדירקטורים 100 מיליון ש"ח לחברה.
התביעה הייצוגית נגד חברת האחים חג'ג', הסתיימה בפשרה. ועדיין על הפרק הכרעות שיפוטיות בתיקים נגד חברת פיליפ מוריס, תנובה וחברת דורי בניה.

כאשר הדבר יתאפשר אציג עבודות נוספות, כמו חוות הדעת בתביעה נגד חברת חבס, שבה בעצם פסקתי כי אין עילה לתביעה נגד המנהלים בגין חלוקת דיבידנדים. (ראה גם דף מקרי בוחן)

לסיכום: מדובר במשימות המהוות אתגר אינטלקטואלי תמיד, מחייבות קריאה מדוקקדת וזהירה של חומר רב, שיקול דעת ארוך באשר למסקנות שלך, כתיבה פשוטה ובהירה ועוד סיבוב להגן על מה שכתבת. אני אישית מאד אוהב את תחום העיסוק הזה שמחייב אותך לריכוז עצום כדי להוציא מעצמך את המיטב שבך.

דוגמה להורדה של חוות דעת מומחה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בת"א במרץ 2012

חוות דעת מומחה – תביעה ייצוגית נגד תנובה באשר למחיר הקוטג'
אחד מספיחי המחאה החברתית ומחאת הקוטג' היא תביעה ייצוגית שהוגשה נגד תנובה באשר למחיר הקוטג'. פרופסור אביה ספיבק ואנוכי חשבנו כי יש בסיס כלכלי לתביעה והסכמנו לכתוב חוות דעת כלכלית המגבה את התביעה. תנובה מצידה, הגישה חוות דעת נגדית של מנחם פרלמן הדוחה את התביעה. נדמה לי שחוות הדעת שלנו, שמתמודדת אחת לאחת עם טיעוניו של פרלמן, מוכיחה כי תנובה ניצלה את מעמדה והכתיבה מחיר לא הוגן. כיום מחיר גביע הקטג' נמוך בלמעלה מ 15% ממחירו בקיץ 2011, ערב המחאה ולאחרונה הורד גם מחיר הגבינה הלבנה.

כמובן שגם כיום, במחירים החדשים, תנובה לא מפסידה עליהם.

ההחלטה איזו חוות דעת לאמץ תהיה של בית המשפט. חוות דעתו של פרלמן מופיעה להלן, לאחר חוות הדעת שלנו. בסופו של דבר התקבלה עמדתנו הבקשה אושרה והחל המשפ גופא אשר כבר הסתיים,. פסק הדין הסופי צפוי להינתו על ידי השופטת אסתר שטמר מבית המשפט מרכז באפריל 2020.

חוות דעת מומחה לבית משפט – דוגמאות שהוגשו לבית המשפט

 


חוות דעת מומחה לבית משפט – חבמ"ל

ביוני 2019 קרסה חברת חבמ"ל,  חברה בגודל בינוני בענף המתכת, תוך שהיא גוררת הפסד מצטבר  של כ- 180 מיליון ₪. ברוב ההפסד נשאו הספקים של החברה, שלא היה להם כל בטוחות על האשראי שנתנו לחברה. הבנקים שהעמידו אשראי לחברה הפסידו, לאחר מימש כל הבטוחות שהעמידה להם החברה, כ- 40 מיליון ₪. כונסי הנכסים מטעם הבנקים ניסו למצוא אשמים לנפילת החברה, כדי  לגבות מהם את ההפסד שהם רשמו. הם החליטו שחברת פלדות, ספקית חומרי הגלם הראשית של החברה, הביאה בעקיפין לנפילת החברה. לכן תבעו ממנה החזר על כל הפסדיהם והפסדי החברה בכלל ואף  הצטיידו בחוות דעת מומחה של ד"ר טל מופקדי שמגבה את טענתם. זו היתה עמדה מופרכת וחסרת שחר. כדי להיווכח בכך יש לקרוא את חוות דעתי שנכתבה לפי הזמנת חברת פלדות.

חוות דעת מומחה לבית משפט- עסקת נדל"ן ברומניה שלא עלתה יפה

חוות דעת מומחה בעקבות סכסוך עסקי בין שני אנשי עסקים, תושבי בני ברק, בעקבות עסקת נדל"ן שלא עלתה יפה ברומניה והגיעה לדיון בבית משפט., חוות דעת המומחה שכתבתי  מציגה את תמונת הסכסוך מנקודת ראותו של אחד השותפים.

חוות דעת מומחה – סכסוך בין שני ישובים בשרון על חשבונות מים

לא חשבתי שויכוח על חשבונות מים ישנים בין שני ישובים מצריך חוות דעת כלכלית. אבל מסתבר שכן ומקווה שחוות דעת זאת תסייע לפתרון לסכסוך שלא היה צריך לפרוץ מלכתחילה

חוות דעת בודק עבור בית המשפט

מדובר בבדיקת הסכם פשרה בתביעה ייצוגית. בית המשפט יכול למנות מומחה מטעמו שיחוות דעתו אם הפשרה היא הוגנת ומשרתת את כלל התובעים המיוצגים. חוות דעת זו נכתבה עבור בית המשפט השלום בכפר סבא.

חוות דעת מומחה לבית משפט – תביעה ייצוגית נגד חברת פיליפ מוריס. מרץ 2016

מדובר בתביעה ייצוגית בתחום ההגבלים העסקיים. חברת פיליפ מוריס מהווה מונופול בשוק הסיגריות בישראל. בחוות הדעת המומחה, שהוגשה לבית המשפט כנספח לכתב התביעה אנו טוענים כי החברה גבתה מחיר מופרז על כל חפיסת סיגריות שמכרה בישראל. בחוות הדעת הכלכלית אנו אומדים את הנזק הכספי שנגרם לצרכנים עקב המחיר המופרז. הדיון בתיק כולל עדויות  מגישי התצהירים והמומחים יסתיים בשנת 2020 ופסק הדין ינתו, יש לקוות, בשנת 2021..


חוות דעת מומחה לבית משפט -בזן

מדובר בתביעה ייצוגית נגד החברה והמנהלים בחברת בתי הזיקוק. הטענה, המגובה בחוות דעת מומחה שכתבתי, טוענת כי הצגת עסקות אשראי ספקים מיוחד בהיקף של מאות מיליוני דולרים, הטעתה את המשקיעים שכן מדובר היה באשראי ספקים חריג שדינו כחוב פיננסי. לדבר יש כמובן השפעה על הערכת השווי של החברה ועל מחיר המניה בבורסה.


חוות דעת מומחה לבית משפט-חג'ג'

מדובר בתביעה ייצוגית נגד בעלי השליטה בחברת גג'נסי, האחים חג'ג'. התביעה טוענת כי הצעת הרכש למניות החברה, שהביאה למחיקת החברה מהבורסה, היתה מבוססת על שווי נמוך מאד של חברת רג'נסי, שווי המקפח את בעלי מניות המיעוט בחברה. חוות הדעת מציעה הערכת שווי הגבוהה כמעט פי שלוש מהשווי שעל פיו בוצעה עסקת רכישת המניות מהציבור.


חוות דעת מומחה – תשובה לטענות הנגד של דיסקונט השקעות

מסמך כלכלי זה שנכתב במרץ 2013, כתגובה לטענות הנגד של פרקליטי דסק"ש והמומחה מטעמה מר מנחם פרלמן, היה חסוי עד אשר בית המשפט הסיר את החסוי על הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון דסק"ש שבהם התנהלו דיונים לגבי מעריב. המסמך מציג את כל טענות הנגד של דסק"ש, אחת לאחת, ומשיב להן באופן מפורט. באוגוסט 2015 החליט בית המשפט לאפשר לתובעים לנהל את  התביעה הנגזרת ובכך למעשה קיבל עקרונית את עיקר טענתנו בחוות דעת זאת.

חוות דעת מומחה לבית המשפט העליון – אפליה בהנפקת אג"ח מיועדות

מדובר בחוות דעת שכתבתי עם ירום אריאב עבור איגוד החברות לביטוח חיים. האיגוד הצטרף לבג"ץ שהגיש איגוד קופות הגמל כנגד המדינה בגין הפליית החוסכים לביטוח פנסיוני במסלולי גמל לעומת החוסכים בקרנות הפנסיה החדשות. חוות הדעת מוכיחה כי אין שום הצדקה להפלות בין החוסכים השונים לתקופת הפנסיה.

   חוות דעת מומחה לבית המשפט – תביעה ייצוגית נגד קוקה קולה

חוות דעת כלכלית שנכתבה עבור בית המשפט המחוזי בבאר שבע כבודק עבור בית המשפט בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד קוקה קולה. על פי הנחיית השופט השחרתי טבלה אחת המכילה מידע מסחרי של קוקה קולה. על השתלשלות המשפט ניתן לקרוא באתר זה בעמוד כתבות מהעיתונות.

   חוות דעת מומחה לבית משפט – תיק קווי אשראי

חוות דעת שהוגשה לבית המשפט במרץ 2014 היא חוות הדעת הרביעית שנכתבה בנושא זה, פרשה שתחילתה בשנת 1995 ותיק פרוק שהתנהל משנת 1999.חוות דעת קודמות נכתבו על ידי פרופסור אריה עובדיה, פרופסור אפרים צדקה ופרופסור אמיר ברנע. חוות דעתי מנתחת את שלוש חוות הדעת הקודמות ותומכת בעמדת המפרקים של החברה. המייצגים את בעלי אגרות החוב. התביעה הסתיימה בפשרה והמפרקים שעבדו למעלה מעשר שנים קבלו את התמורה, כמו בעלי האג"ח שקבלו רק חלק מסכום ההשקעה שלהם.

חוות דעת משלימה בתיק גולן טלקום כתגובה לחוות דעת נגדית

חוות דעת מומחה משלימה כתגובה לחוות דעת נגדית שהכין ד"ר טל מופקדי עבור חברת גולן  טלקום.

p01_240