חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

חוות דעת מומחה לבית המשפט בבקשה נגד בזק – חוות דעת משלימה

בתגובה לתשובת המשיבה לבקשה
לאישור התביעה כתובענה ייצוגית
שמחה בטש וגבריאל בטש (המבקשים)
נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (המשיבה)

ת"צ 733967-12-20

 1. בתאריך 27.12.20 חתמנו על חוות דעתנו הכלכלית שצורפה כנספח לבקשת לאשר את הבקשה ככתובענה ייצוגית.
 2. בתאריך 18.5.21 הוגשה לבית המשפט תשובת המשיבה לתביעה ואליה צורפה

חוות דעת מומחה , מר ערן גרף , המתייחסת לחוות דעתנו ומנסה להצדיק את התמחור הבלתי סביר של חב' בזק עבור דו"ח פירוט שיחות.

 1. בחוות הדעת המשלימה להלן אנו מתייחסים לטענותיו של מר גרף.

אין בכוונתנו לחזור על כל מה שכבר נכתב בחוות הדעת הקודמת ולכן יש לקרוא השלמה זו במקביל ובהמשך לחוות הדעת המקורית.

 1. חוות דעתנו עוסקת ב- 3 שאלות:

שאלה א' – האם התעריף שחב' בזק גובה מלקוחותיה עבור דו"ח פירוט שיחות הוא תעריף סביר ( כנדרש בחוק התקשורת) [1]?

שאלה ב' – מהו התעריף שגובות חברות תקשורת אחרות עבור דו"ח פירוט שיחות?

שאלה ג'  – מהו הנזק הכספי שנגרם ללקוחות חב' בזק?

 1. לגבי שאלה א' – אין צל של צל של ספק כי חב' בזק גבתה מלקוחותיה

תעריף בלתי סביר ומוגזם באופן קיצוני וחריג ביותר בעבור דו"ח פירוט שיחות יוצאות. כפי שהובהר בפירוט בחוות הדעת, בשנים שאליהן מתייחסת הבקשה

התעריף של חב' בזק עבור דו"ח שיחות היה 551 ₪ לכל 6 חודשים מעבר לתקופה ראשונית של 18 חודשים[2]. במלים אחרות, עבור דו"ח פירוט שיחות של 7 שנים, חברת בזק דרשה סכום לא יאומן של  6,066 ₪.

חב' בזק כבר הודתה, הלכה למעשה, כי התעריף שלה היה בלתי סביר והורידה אותו באופן דרסטי.

כיום, עבור דו"ח שעבורו דרשה חב' בזק בעבר סך של 6,066 ₪ , החברה דורשת סכום של 555 ₪. 9% בלבד (!) מהתעריף ששרר בתקופת התביעה.

כיום, חברת בזק גובה 5 ₪ עבור תקופה של עד 18 חודשים ועוד 551 ₪ עבור כל

תקופה נדרשת עד 7 שנים. להערכתנו, גם תעריף זה הוא מוגזם ביותר אבל הוא מבטא, לכל הפחות, את העובדה שהנתונים נשמרים במחשבים על פי חוק לתקופה של 7 שנים ומלמד שאין באמת הבדל מהותי בין דו"ח של שנתיים לדו"ח של  3 שנים. כזכור, הנתונים  מופקים תוך דקה אחת בלבד בכל החברות המתחרות ונשלחים ללקוח הפונה במייל.

 1. לגבי שאלה ב' – בניגוד לחב' בזק רוב החברות[3] מספקות את דו"ח פירוט השיחות בחינם- ללא כל תשלום. מדינת ישראל קבעה ברישיון שנתנה לרוב החברות התקשורת ( הרישיון הכללי האחוד ) כי: "בעל הרישיון אינו רשאי לדרוש מהמנוי תשלום כלשהו בעד הנפקת החשבון, הכולל "פירוט שיחות", באופן קבוע או חד פעמי, ושליחתו אליו, על פי בקשתו, באמצעים אלקטרוניים". [4] המדינה קבעה כי יש לספק את דו"ח פירוט השיחות ללא תשלום ובכך קבעה כי דמי המנוי הקבועים החודשיים מכסים את עלות ההנפקה של דו"ח פירוט השיחות. בכל מקרה, החשבונית החודשית מתבססת על פירוט השיחות ואין כל מאמץ מיוחד הכרוך בהנפקת הדו"ח. רק לשתי חברות יש אישור לגבות עבור דו"ח פירוט שיחות כי יש להן רישיון נפרד משלהן. (  בזק והוט ).
 2. לשאלת הנזק הכספי נשוב בסוף המסמך אך עתה נדון בקצרה באחדות מטענותיו של מר גרף בתגובתו לחוות דעתנו.
 3. מר גרף טוען כי חב' בזק המציאה למבקשים דו"ח פורנזי יוצא דופן מיוחד במינו[5].

הוא גם סבור כי דו"ח פירוט שיחות איננו חלק מהחשבונית החודשית.

אין שחר לטענותיו אלה של מר גרף.

אין בתעריפי בזק כל זכר לדו"ח פורנזי שיש לו עלויות מיוחדות או תעריפים מיוחדים. הדו"ח שאותו קיבלו המבקשים הינו דו"ח פירוט שיחות בדיוק כפי

שחב' בזק הגדירה אותו בעצמה:

מספר בקשה מערכת פרוט שיחות 10504310

דו"ח פירוט שיחות עבור מנוי 086371885

מתאריך 17/04/2016 שעה 00:00 עד תאריך

30.01.2018 בשעה 23:59

שם מנוי: בטש גבי ומימי כתובת המנוי: אילת משעול סחלב 13 0

 

דו"ח פירוט שיחות הינו "חומר הגלם" שממנו מופקת החשבונית החודשית בניגוד לטענתו של מר גרף, דו"ח זה הוא חלק מ"שירותי בזק" כהגדרתם ברישיון הכללי של חב' בזק:

 1. מר גרף טוען , אפוא, טענת סרק ההופכת את כל חוות דעתו לשגויה מהיסוד. חוות דעתו מנוגדת לרישיון הכללי של חב' בזק הקובע כי דו"ח פירוט השיחות הוא חלק משירותי בזק.[6]
 2. לסיכום, בניגוד מוחלט לטענותיו של מר גרף:

        א. דו"ח פירוט שיחות ניתן חינם ברוב החברות אחרות , וזהו ה benchmark הענפי.

        ב. המידע של פירוט שיחות הוא חלק בלתי נפרד מהחשבונית לפי כללי הרישיון.

        ג. עלות הנפקת החשבוניות מכוסה על ידי דמי המינוי הנגבים כל חודש

           בין שבוצעו שיחות ובין אם לאו.

        ד. החשבוניות  מתבססות על דו"ח פירוט השיחות וזה אותו בסיס מידע.

        ה. המידע שמור במאגר המידע של בזק על פי חוק ל – 7 שנים.

         ו. הנפקת או הנגשת  המידע לוקחת כדקה ואפשר לקבלו ממוקדן תוך כדי שיחת טלפון בחינם בכל החברות ללא יוצא מהכלל.

       ז. אין הבדל מהותי בין תקופה של 18 חודש לתקופה של 30 חודש כפי שביקשו

           המבקשים. המידע שמור במחשב ומופק תוך דקה על ידי הקלדת התקופה

           המבוקשת.[7]

 1. בחוות דעתו טוען מר גרף כי "המומחה לא בדק ולא בחן שום נתונים אמפיריים".[8]

אין זאת אלא כי מר גרף חף מכל ידע אודות מהותה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית. מטבע הדברים, חב' בזק שומרת את כל סודותיה לעצמה ואין לאיש מלבדה כל דרך לקבל נתונים מדויקים אודות פעילותה. בחוות דעתנו הצענו אומדן שמרני וסביר של 350 לקוחות מבקשי דו"ח פירוט חשבון בשנה מתוך יותר מ- 1.8 מיליון מנויים. כשתמציא בזק, בגלוי נאות על פי החלטת בית המשפט, את המספר המדויק, ניתן יהיה לקבוע במדויק את גובה הנזק. ואולם, חב' בזק או מר גרף אינם מספקים למבקשים או לבית המשפט נתונים בדוקים ומדויקים. החברה טוענת בערפול כי בשנה קלנדרית יש רק כמה עשרות בקשות של לקוחות פרטיים מסוג זה אך לא ברור כלל מדוע משמיטה חב' בזק בקשות של חברות ועסקים לדו"ח פירוט שיחות. לא ברור מדוע אין חברת בזק מספקת את הנתון המדויק של מספר המנויים שביקשו דו"ח פירוט שיחות בכל אחת מ- 7 השנים נשוא התביעה. כמקובל בכל תביעה ייצוגית, לאחר שחב' בזק תמציא למבקשים את הנתונים המדויקים, נוכל לחשב באופן מדויק את גובה הנזק. תיקון זה, אם כלפי מטה ואם כלפי מעלה, יהיה בגדר תיקון טכני בלבד. חוות דעתנו[9] קובעת ומוכיחה, מעל לכל ספק לטעמנו, כי חב' בזק גבתה מחיר בלתי סביר עבור דו"ח פירוט שיחות.

 1. עוד קובע מר גרף בחוות דעתו כי "הטענה כי יש לקוחות שלא ביקשו את השירות בגלל המחיר הינה טענה לא מבוססת".[10] אין לנו ספק שמתוך למעלה מ- 1.8 מיליון מנויים, במשך 7 שנים, יש גם מנויים שרצו מסיבה זו אחרת לעיין בפירוט השיחות שלהם אך כאשר נתבקשו לשלם 1,100 ₪ או אולי 6,066 ₪ עבור אימייל עם פירוט שיחות, ויתרו על רצונם זה. אכן, איננו יודעים להוכיח מה מספרם ומה זהותם אך לטעון שאין למחירים בלתי סבירים, מופרזים ומופרכים כל השפעה על הביקוש, זו, לבטח, טענת סרק. האומדן שבו נקבנו בחוות הדעת הוא אומדן שמרני: 700 מנויים מתוך למעלה מ1.8 מיליון, 0.38 פרומיל. ההנחה של מר גרף, כותב חוות הדעת עבור חב' בזק, לפיה למחיר של שירות אין השפעה על הביקוש לשירות זה, מנוגדת לכללי היסוד של תורת הכלכלה. כאשר חברה קובעת מחיר בלתי סביר בניגוד לחוק עבור שירות שמחובתה לספק, לבטח נגרם בכך נזק ישיר לחלק ממנוייה שנמנעו מרכישת השירות וכאמור, נקבנו במספר נמוך מאד של מנויים בחוות דעתנו. הצורך בפירוט שיחות היסטורי איננו צורך יוצא דופן כ"כ, אך במחיר בלתי סביר של אלפי ₪, יש רבים וטובים שיוותרו על הפירוט הזה.
 2. בסוגיית הנזק הכספי, מר גרף שולל את עצם הנזק שנגרם לכל המנויים שלא נזקקו לדו"ח פירוט שיחות.[11] אין זאת אלא שמר גרף כלל לא מכיר את המושג "פגיעה באוטונומיה" ואת התקדימים המשפטיים בתחום זה החורגים מתחום עיסוקה של חוות דעת כלכלית.
 3. מר גרף מציין כי " מדובר ב- 94% מסכום התביעה שצריך להימחק".[12]

אין זאת אלא כי מר גרף חף מכל הבנה למהותה של תביעה ייצוגית. בחוות דעתנו קבענו נזק סמלי של 50 אגורות למנוי לחודש. לאחר אישור התביעה הייצוגית חברת בזק תיאלץ לזכות כל אחד מהמנויים בסכום סמלי הולם. זהו בפירוש צעד סביר והגיוני כשמדובר בחברה שהסתירה ממנוייה את המחיר הלא חוקי והלא סביר שהיא גובה עבור דו"ח פירוט שיחות. מחיר, שהיא עצמה כבר הפחיתה בלמעלה מ- 90%. בהקשר זה, חייבים להזכיר כי חב' בזק היא מונופול בתחום הטלפוניה הקווית שלגביה קבעה ועדה ממלכתית בראשות פרופ' גרונאו[13] כי היא נהנתה מרווח מונופוליסטי עודף של 9 מיליארד ₪ בתקופה של 7 שנים.

 1. מר גרף כלל בחוות דעתו מגוון של נתונים מושחרים אותם הוא מכנה "סוד מסחרי" [14] ולפיכך אין באפשרותנו להתייחס אליהם. לדעתנו, מדובר בניסיון שלא יצלח להטעות את בית המשפט. "ההעמסה" של עלויות עתק של ארבעה עובדים מיומנים על דו"ח פירוט שיחות היא לא פחות ממעשה תרמית. הרי חב' בזק , לדבריה,

מטפלת רק בכמה עשרות בקשות לשנה. האם כדי לטפל פעם בחמישה ימים בבקשה לדו"ח פירוט שיחות, שמופק תוך דקה , יש צורך ב"ארבעה עובדי חברה"?

טענות מסוג זה יש לדחות על הסף ובמפגיע.

סיכום חוות הדעת לבית משפט

 1. לסיכום, מדינת ישראל אישרה לחב' בזק לגבות מהמנויים שלה סכום של 4.92 ₪ עבור דו"ח פירוט שיחות ל- 18 חודשים. עבור דו"ח לתקופה שמעבר לכך, קבעה המדינה בחוק התקשורת כי על חב' בזק לגבות מחיר סביר. בזק חייבת, ממילא, לשמור במחשביה את כל החשבוניות ואת דו"ח פירוט השיחות המגבה אותן לתקופה של 7 שנים. חב' בזק התעלמה מהוראות החוק וקבעה מחיר בלתי סביר בעליל עבור דו"ח פירוט שיחות. התעריף לדו"ח השיחות שביקשו המבקשים, דו"ח לתקופה של 30 חודשים הוא פי 221 (!) מהתעריף שקבעה המדינה לתקופה של 18 חודשים.
 2. זהו כמובן, תעריף בלתי סביר ובלתי חוקי בעליל ובהתאם לכך גיבשנו וערכנו את חוות דעתנו הכלכלית בתמיכה לבקשה שנראתה לנו אז וגם היום כבקשה מוצדקת לחלוטין מצדם של שמחה בטש וגבריאל בטש כנגד חב' בזק.

 

מאיר אמיר

10 ביוני 2021

[1] סעיף 17-א'

[2] עבור 18 החודשים הראשונים התעריף היה 5 ₪.

[3] רק לחברת בזק וחברת הוט יש היתר לגבות עבור דוח פירוט שיחות "מחיר סביר" . יתר החברות פועלות לפי הרישיון הכללי האחוד.

[4] סעיף 67.7

[5] סעיפים 1-11 בחוות דעת גרף.

[6] שירותים שעליה לספק על פי חוק בעלות של 4.92 ₪ לתקופה של 18 חודשים וב"מחיר סביר" מעבר לכך.

[7] נבדק על ידינו כמפורט בחוות הדעת עבור חשבונות הטלפון שלנו בהוט ובבזק.

[8] סעיף 18 בחוות הדעת של מר גרף.

[9] כך כבר נקבע בבית המשפט כבר בשנת 2007 ע"י השופטת בר-אשר צבן.

[10]  סעיף 14 בחוות הדעת של מר גרף.

[11] סעיף 15 בחוות הדעת של מר גרף.

[12] סעיף 16 בחוות דעתו של מר גרף.

[13] "המלצה בדבר הסדרת תעריפי הטלפוניה הנייחת של בזק" גרונאו-רז, דצמבר 2020

[14] סעיף 34 בחוות הדעת של מר גרף.