חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

חוות דעת מומחה יבוא צאן חי לישראל

ניתוח כלכלי תקציר מנהלים

לקריאת חוות דעת מומחה המלאה של יבוא צאן חי לישראל pdf

מזמין חוות דעת מומחה כלכלי

חוות דעת זאת נכתבה על פי הזמנת חמש עמותות העוסקות בגידול צאן בישראל. עמותות אלו פועלות לתיקון חוק צער בעלי חיים 1994 כדי לקבוע בתיקון לחוק על איסור מוחלט של יבוא צאן חי לישראל. התנגדות ליבוא צאן חי לישראל היא נחלתם של גופים רבים נוספים בארץ, שחוות דעת זאת נכתבת בפועל עבור כל גופים אלה. (כמו למשל ארגונים העוסקים ברווחת בעלי חיים)
ניתן לספק את כל צרכי המשק, הביקוש המקומי לבשר כבש חי, מגידול מקומי, כפי שהיה בעבר; ואין כל צורך ביבוא צאן חי.

רקע לחות הדעת הכלכלית

יבוא צאן חי הוא פרקטיקה אכזרית ודוחה שמרבית המדינות המתוקנות מגבילות אותה או אוסרת עליה כליל.
על משק הצאן המקומי להיערך כדי לענות על כל צרכי הביקוש בדרך של הכפלת עדר הרחלות בתוך ארבע עד חמש שנים. זו משימה שהוא יכול לעמוד בה.
לכן מוצע שאיסור היבוא ייעשה באופן מדורג, בד בבד עם גידול העדר המקומי. במקביל יש לעודד ולתמרץ את המגדלים כדי להבטיח את הצלחת הצעד הכלכלי החשוב הזה. היבוא של צאן לישראל, שכבר הגיע לרמה של 500 אלף ראש לשנה ומעלה, לא הביא לירידת המחיר לצרכן.

הכשל של יבוא צאן חי לישראל

היבוא נמצא בידי קבוצה קטנה של אנשי עסקים; היא זאת שגרפה לידה את רווחי היבוא, תוך פגיעה בצרכנים ופגיעה אנושה במגדלים.
המחיר של בשר כבש טרי לצרכן עלה והמגדלים המקומיים נפגעו קשות. העדרים צומצמו עד כדי אפשרות של הרס טוטאלי של ענף חקלאי חשוב, שאפיין את ארץ ישראל במשך אלפי שנים ויש לו יתרונות משקיים נוספים בצד ערכים היסטוריים ותרבותיים שאותם יש לשמר.
כל זאת מובא להלן בחוות דעת תמציתית ומקצועית שמשקפת את דעתי.

מסקנות חוות הדעת

יבוא צאן חי לישראל לא שיפר את מצבו של הצרכן, מחירי בשר כבש טרי עלו.
לעומת זאת הוא פגע קשות בענף הצאן המקומי, ענף חשוב בעל ערכים תרבתים, היסטורים וסביבתיים. פגיעה קשה במגדלים עד חלילה אפשרות של סגירת הענף.
זו פרקטיקה אכזרית כלפי הכבשים המיובאים, התעללות של ממש שידועה לכל מי שמכיר את הנושא.
יש מקום לביטול היבוא ולהישענות על גידול מקומי שיכול לענותעל צרכי כלל הצרכנים