חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

דוגמאות חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה רבות, בעיקר שנעשות עבור חברות פרטיות, לא ניתן להציג כאן באתר. באתר מוצגות חוות דעת מומחה שאין מניעה להצגתן, ויש בהן עניין ציבורי מסוים.

  בדיקה כלכלית של ייצור אתנול מקני סוכר בדומיניקנה
להלן קובץ אקסל של הפרויקט. מדובר ביזמות ישראלית שכללה רכישת קרקעות, שתילת מטעים של קני סוכר, הקמת מפעל למצוי אתנול מקנה סוכר ויצואו לאירופה. המודל הכלכלי הוא סימולציה ידידותית המאפשרת בדיקות רגישות רבות בקלות ללא צורך בידע כלכלי נרחב.כן מוצג ניתוח נפרד של הפעילות החקלאית והתעשייתית ופעילות משולבת של שניהם. המודל היווה גם כלי שיווקי לגיוס משקיעים.

   

 Page 2 of 2  «  1  2