פרויקטים כלכליים נבחרים

  חוות דעת מומחה לבית המשפט - ניתוח כלכלי של רכישת מעריב על ידי דיסקונט השקעות
מדובר בחוות דעת כלכלית שהוגשה במסגרת תביעת נגזרת לבית המשפט המחוזי (הכלכלי) בתל אביב נגד מנהלי חברת דיסקונט השקעות בגין השקעתם הכושלת בעיתון מעריב. חוות הדעת מוכיחה כי לא היה כל בסיס כלכלי להשקעה זו שהביאה, עד היום, לנזק של 370 מיליון ש"ח לחברת דיסקונט השקעות.

  חוות דעת מומחה - תביעה ייצוגית נגד תנובה באשר למחיר הקוטג'
אחד מספיחי המחאה החברתית ומחאת הקוטג' היא תביעה ייצוגית שהוגשה נגד תנובה באשר למחיר הקוטג'. פרופסור אביה ספיבק ואנוכי חשבנו כי יש בסיס כלכלי לתביעה והסכמנו לכתוב חוות דעת כלכלית המגבה את התביעה. תנובה מצידה, הגישה חוות דעת מלומדת ורצינית של מנחם פרלמן הדוחה את התביעה. נדמה לי שחוות הדעת שלנו, שמתמודדת אחת לאחת עם טיעוניו של פרלמן, מוכיחה כי תנובה ניצלה את מעמדה והכתיבה מחיר לא הוגן. ההחלטה איזו חוות דעת לאמץ תהיה של בית המשפט. חוות דעתו של פרלמן מופיעה להלן, לאחר חוות הדעת שלנו.

  הכשרת מדריכים לפרויקט תגלית בארה"ב. ניתוח כלכלי
הפרויקט בוצע עבור קרן של תורמים יהודים אמריקאים שמעוניינת להעלות את רמת המדריכים האמריקאים של תגלית. העבודה בוצעה במקביל בארץ ובארה"ב בסיוע של הרב הרפורמי סקוט ארון מפיטסבורג ויחד עם מיקי גור.

  ביקורת כלכלית על המלצות וועדת קדמי בקשר למשק החלב בישראל. אוגוסט 2011
עבודה זו נעשתה לבקשת מועצת החלב אשר מתנגדת נחרצות להמלצות וועדת קדמי, שהוקמה כדי להתמודד עם משבר עליית מחיר מוצרי החלב, "משברהקוטג'". הגענו למסקנה, פרופסור ספיבק ואני, כי עבודת וועדת קדמי נעשתה ברשלנות ודינה להיגנז.

  בדיקת כדאיות של הקמת 1000 כיתות לימוד בשיטת PFI
הפרויקט בוצע עבור החשב הכללי במשרד האוצר. הבדיקה הראתה כי אין הצדקה למעורבות של הסקטור הפרטי בשלבי התפעול והתחזוקה של כיתות הלימוד אלא רק, אם בכלל, בשלב ההקמה והמימון. בסופו של דבר בוטל הפרויקט ואולי עדיף שכך...

  הקמת דיפו של הרכבת הקלה בהרצליה
עיריית הרצליה התבקשה לייעד קרקע באזור התעשייה שלה להקמת תחנת עגינה ותחזוקה (דיפו) לקרונות הרכבת הקלה של גוש דן. בעבודתנו נדרשנו לבחון את הסוגיה ולקבוע אם מבחינת העיר יש הצדקה לבקשה זו. מדובר בניתוח המשלב אלמנטים תכנוניים, אורבנים, תחבורתיים וכלכליים.

  הצעה למדיניות ממשלתית בנושא כ"א בענף הבניה. סוגיית העובדים הזרים בבניין
עבודה זו באה לעדכן עבודה קודמת של פרופסור אביה ספיבק ושלי מיוני 2010 . עבודתנו סייעה בזמנה לקבלת החלטה של הממשלה לעכב את הוצאת העובדים הזרים בענף הבניה מהארץ. אולם המלצתנו לגבש מדיניות לטווח הארוך בנושא זה לא התממשה. בינתיים נמשך כידוע המשבר בענף הדיור ולכן נתבקשנו לעדכן את עבודתנו בתקווה שהפעם תיקבע מדיניות ממשלתית בנושא

  היבטים כלכליים של תוכנית מתאר חדשה לעיר חולון
צוות יועצים רב תחומי שכלל את משה כהן, מתכנן מחוז ים לשעבר, ברוך יוסקוביץ, מהנדס העיר ת"א לשעבר, משרד התכנון קולקר, קולקר, אפשטיין, פרופסור עמירם גונן ואחרים, כולל אותי, הגיש הצעה לעיריית חולון להכנת תוכנית מתאר חדשה. מדובר בתחרות בין מספר קבוצות יועצים. לקראת הכנת הצעתנו כתבתי מסמך קצר על היבטים שונים בקביעת מדיניות התכנון לעיר חולון, פרי לימוד קצר של הנושא בסופו של תהליך הבחירה נבחרה הצעתנו ועבודתנו תתחיל בפברואר 2011

  בדיקת כדאיות התפלת מי ים בראשון לציון - בוצע עבור חברת מניב ראשון בע"מ
משבר המים המתמשך מקורו, בין היתר, בעיכוב בהקמת מתקני התפלה גדולים בישראל. האם קיימת כדאיות כלכלית בהקמת מתקני התפלה קטנים על ידי עיריות הנמצאות על קו החוף? מסתבר שכן. אמנם קיימים יתרונות לגודל בשלב ההשקעה במתקני ההתפלה, אך מאידך, האפשרות של מהילת מים מותפלים מהמתקן העירוני, עם 0 חנקות, עם מי בארות עירוניים שהושבתו עקב רמת חנקות מעל התקן, יוצרת הזדמנות עסקית לעיריות וגם מביאה להשמשת בארות שננטשו תוך טיובן. כל זאת ,כאמור, מביא לפרויקט כלכלי מבטיח הנמצא בשלבי תכנון מתקדמים על ידי חברת מניב, תאגיד המים והביוב של ראשון לציון.

  הקמת פארק מחזור אזורי ברמת השרון.
על מנת לעודד ניצול פסולת עירונית ופרויקטים של מחזור קבעה הממשלה היטל הטמנה שיגיע תוך שנתיים ל 50 ש"ח לטון. היטל זה בצרוף מענקים ממשלתיים מהווה תמריץ להקמת פרויקטים של מחזור שמקטינים את כמות הפסולת המוטמנת. כזה הוא הפרויקט המוצג כאן שמקודם כיום ברמת השרון בתמיכת המשרד להגנת הסביבה.

  בדיקה כלכלית - הקמת מחלף הרב מכר
הנוסעים בכביש החוף בשעות העומס מכירים את הקשיים בכניסה וביציאה לאזור התעסוקה בהרצליה פיתוח. על מנת להקל על העומס, תוכנן מחלף כניסה נוסף לאזור, מחלף הרב מכר, אשר יאפשר כניסה גם לאזורי התעסוקה המתוכננים ממזרח לכביש, בתחום רמת השרון. הבדיקה נועדה להציג את עלות ההשקעה במחלף, שבה יטלו חלק שתי העיריות, למול התועלת הכלכלית שתצמח להן כתוצאה מהקמת המחלף.

  המרכז הישראלי לכלכלה וצדק חברתי - מתווה הקמה
מזה למעלה מחמש שנים פועלת במכון ון ליר בירושלים התוכנית לחברה וכלכלה בראשות פרופסור אריה ארנון. המסמך המצורף כאן, שנכתב לפי הזמנת מכון ון ליר, התווה את עיקרי התוכנית, תוכנית שקוראות תגר על התפיסה הכלכלית הרווחת באמצעי התקשורת.

  בדיקת התכנות להקמת שכונת מגורים ואזור תעסוקה בשכונת בת גלים בחיפה
בשכונת בת גלים בחיפה עברו שתי שנות חיי הראשונות ולכן הפרויקט הזה עורר בי עניין ונוסטלגיה. צוות יועצים רב תחומי , שבו שימשתי כפרוגרמטור וכלכלן, בדק את ההתכנות של פנוי בסיס ההדרכה של חיל הים והקמת שכונת מגורים הנושקת לקו המים במקומו. בימים אלו מושלמת התב"ע של הפרויקט לאחר שבדיקת ההתכנות המליצה על הקמת השכונה.

  הקמת מעבדה לאומית לבריאות הציבור
המסמך הרצוף הוא דו"ח סופי של וועדה שעמדתי בראשה שמונתה ע"י מנכ"ל משרד הבריאות. הוועדה, שכללה בכירים במשרד הבריאות, עסקה בסוגיית הקמת מעבדה לאומית לבריאות הציבור, פרויקט בהיקף כספי של כ 25 מיליון דולר. עבודת הוועדה כללה גיבוש פרוגרמה, תכנון ראשוני, איתור שטח והכנת תוכנית מימון לפרויקט. המלצות הוועדה אומצו על ידי הנהלת משרד הבריאות.

  חוות דעת באשר לגובה היטל הביוב בנס ציונה
לא פעם פונים קבלנים לעיריות , לאחר שהצטידו בחוות דעת כלכלית ומשפטית, בטענה שגובה היטלי הפיתוח שהושתו עליהם גבוהים מהמוצדק. היות וחישוב היטלי פיתוח אינו מדע מדויק, נוצר כאן פתח למלחמת מוחות בין גרסאות של יועצים משני הצדדים. מבין העבודות הרבות שכתבנו בתחום, תמיד מהצד של העירייה, אנו מציגים עבודה זו כדוגמה לז'אנר התלמודי הזה

  בדיקה כלכלית של ייצור אתנול מקני סוכר בדומיניקנה
להלן קובץ אקסל של הפרויקט. מדובר ביזמות ישראלית שכללה רכישת קרקעות, שתילת מטעים של קני סוכר, הקמת מפעל למצוי אתנול מקנה סוכר ויצואו לאירופה. המודל הכלכלי הוא סימולציה ידידותית המאפשרת בדיקות רגישות רבות בקלות ללא צורך בידע כלכלי נרחב.כן מוצג ניתוח נפרד של הפעילות החקלאית והתעשייתית ופעילות משולבת של שניהם. המודל היווה גם כלי שיווקי לגיוס משקיעים.

   

 Page 3 of 3  «  1  2  3