פרויקטים כלכליים נבחרים

  חוות דעת מומחה - תביעה ייצוגית נגד חברת דורי בניה ואחרים
ביום בהיר אחד בחודש יולי 2014 התבשרו המשקיעים בחברת קבלנות הביצוע הציבורית דורי בניה כי החברה הפסידה למעלה מ-400 מיליון ש"ח בשנתיים האחרונות, בניגוד לדיווחיה הכספיים במשך שבעה רבעונים רצופים. הדבר הצריך הצגה מחדש של ספרי החברה והביא לנפילה של כ- 50% בשער המניה. וכן הביא הדבר להגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שאליה צורפה חוות דעת מומחה שנכתבה על ידי.

  חוות דעת מומחה שניה בתיק בזן
כתגובה על חוות דעתי בתיק בזן הגישה החברה חוות דעת נגדית שנכתבה על ידי פרופסור יורם עדן. פרופסור עדן טוען שסוגיית הגלוי הנאות של עסקות האשראי החריג של בזן היא סוגיה חשבונאית, תחום שבו יש לו מומחיות, בניגוד לי. זו כמובן אינה עמדתי. מדובר בסוגיה כלכלית מובהקת, שלא ניתן להשאיר אותה לשיקול דעת של רואה חשבון או של עורך דין. זוהי הטענה העיקרית בחוות דעתי השניה, שגם עוסקת בשאלה האם בזן הטעתה את האנליסטים בדיווחיה על אותן עסקות. המשפט עדיין מתנהל אצל כבוד השופט כבוב במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

  חוות דעת מומחה - תשובה לחוות הדעת שהוגשה מטעם חברת חג'ג'
בתיק זה הוגשה חוות דעת נגדית מטעם חברת חג'ג' שנכתבה על ידי חברת גיזה. בית המשפט אפשר לנו להגיש חוות דעת שניה שתתמודד עם חוות דעת גיזה.

  חוות דעת מומחה - תיק קווי אשראי
חוות דעת זאת שהוגשה לבית המשפט במרץ 2014 היא חוות הדעת הרביעית שנכתבה בנושא זה, פרשה שתחילתה בשנת 1995 ותיק פרוק שמתנהל משנת 1999.חוות דעת קודמות נכתבו על ידי פרופסור אריה עובדיה, פרופסור אפרים צדקה ופרופסור אמיר ברנע. חוות דעתי מנתחת את שלוש חוות הדעת הקודמות ותומכת בעמדת המפרקים של החברה המייצגים את בעלי אגרות החוב.

  מחשבות על רפורמת המקרקעין במנהל מקרקעי ישראל
חוות דעת קצרה זו נכתבה לבקשת אחד משרי הממשלה בעת הדיונים שהיו בממשלה ובכנסת לשנוי חוק מקרקעי ישראל והקמת רשות המקרקעין החדשה. עמדתנו הייתה שיש לתמוך בהעברת הבעלות בנכסים לידי החוכרים אך אין להעביר את התכנון לידי גורמים פרטיים.

  תרומת העובדים הזרים לענף הבניה בישראל - ניתוח כלכלי מקיף (ראה גם מסמך מעדכן מינואר 2011 באתר זה)
העבודה נעשתה יחד עם פרופסור אביה ספיבק, לשעבר משנה לנגיד בנק ישראל, ע"פ הזמנת התאחדות תאגידי כוח אדם זר בענף הבניה ובשיתוף התאחדות הקבלנים. עבודתנו מוכיחה, לדעתי מעל לכל ספק, כי מדיניות הממשלה של הוצאת כל העובדים הזרים בענף הבניה תביא לנזק משמעותי לענף הבניה בפרט ולמשק בכלל. העובדים הזרים בבנין הם גורם ייצור משלים לעובדים הישראלים ולא גורם ייצור מתחרה. אנו מבקרים את העבודות הכלכליות שכתב פרופסור צבי אקשטיין ,שעל בסיסן נגזרה המדיניות הממשלתית הנוכחית. בסיום הניתוח הכלכלי אנו מציעים מדיניות ממשלתית חליפית.

  תוכנית עסקית להקמת בית עלמין בקבורה רווייה בהרצליה 2009
עיריית הרצליה, משיקולים שונים, החליטה להכנס לנעליה של חברת הקדישא המקומית ולהקים בית עלמין חדש בעיר, במקום בית העלמין הקיים שעומד להיסגר. מדובר בהחלטה שיש לה גם היבטים כלכליים: מימון השקעה, כסוי הוצאות שוטפות, יצירת הכנסות ותזרים מזומנים יחודי. את כל ההיבטים הללו סיכמנו במסמך קצר יחסית; דומה כי בתחום הזה מדובר במסמך ראשון מסוגו. בית העלמין, אגב, נמצא כיום בהקמה.

  מרכז מבקרים ופארק ארכאולוגי במודיעין 2006
עיריות ווגופים ציבוריים מתלבטים באם להשקיע במוסדות אמנות, תרבות ותיירות, גם אם ההשקעה הראשונית ממומנת מתרומה, מחשש כי הפרויקט החדש לא יוכל לשאת את עצמו כלכלית ויצריך הזרמת כספים באופן שוטף. הפרויקט שמובא כאן הוא פרויקט תיירותי בעיר מודיעין ואנו מציגים את הפרויקט ואת הדילמה הכרוכה בהשקעה בו.

  פרויקט התחדשות מתחם הבורסה ברמת גן
מתחם הבורסה ברמת גן הוא אחד מאזורי העסקים המרכזיים והחשובים בארץ. עיריית רמת גן החליטה ליזום פרויקט התחדשות לאזור זה, שדרוג ומיתוג בשיתוף עם הסקטור העסקי, כמקובל במתחמי עסקים רבים באירופה ובארה"ב. צוות הפרויקט כלל את ערן פרוינד, מנהל הפרויקט, דודי גלור, מתכנן, יורם רובינגר ויוסי קורן, מעצבים וממתגים ואנוכי ככלכלן ופרוגרמטור. הפרויקט קיבל ציון לשבח ממשרד הפנים. לדעתי ,מסמך ההצעה שגובש על ידי הצוות הוא מסמך מרשים ומקורי, דוגמה נאה לשיתוף בין יועצים מתחומים שונים. (מדובר בקובץ "כבד" כ 14 מגה.)

  תרומת השקעות הקהילה הבהאית לתיירות בחיפה ובישראל
את הקהילה הבהאית בארץ הכרתי (ולמדתי להוקיר) לראשונה בעבודת ייעוץ כלכלי בפרויקט פיתוח המושבה הגרמנית בחיפה. בהמשך ביצעתי מספר עבודות כלכליות עבור הקהילה הבהאית. דומה כי הגנים הבהאים והמושבה הגרמנית הם מהפרויקטים התיירותיים האורבנים היפים שתוכננו בארץ בעשור האחרון. מסמך זה סוקר את תרומת תכנית הפיתוח של הקהילה הבהאית לתיירות בחיפה ובישראל.

  כיצד ניצלה תזמורת הקאמרטה.
מדובר ב "פוסט אורח" שכתב חברי מיקי גור ובו הוא מסכם את תקופת עבודתו כמנהל תזמורת הקאמרטה הישראלית. כשמונה לתפקיד הייתה התזמורת על סף פרוק ומונה לה כונס נכסים מפעיל מטעם בית המשפט. בעבודה מאומצת, חשיבה יצירתית, הבנה עסקית וגישה ישירה והוגנת הצליח מיקי לשקם את התזמורת ולהבטיח את קיומה לאורך שנים כמוסד תרבותי מן המעלה הראשונה. הפוסט מיועד לכל חובב תרבות ולכל מי שמתעניין בצדדים העסקיים והאנושיים של ביצוע תכנית הבראה במוסד הנמצא בקשיים. נדמה כי עשרות נגנים, רובם יוצאי ברית המועצות לשעבר, שמקום עבודתם הובטח כתוצאה מהצלחת פרויקט החילוץ , חייבים תודה למי שידע להתמודד עם האתגר הזה.

  ניתוח כלכלי מקיף של תעשייה האנרגיה הסולארית בישראל - מאי 2011
מדובר במסמך כלכלי מקיף שהוכן ע"י ירום אריאב ואנוכי. המסמך נכתב לבקשת חברת ערבה פאוור בע"מ , אך הוא בוחן את התועלת למשק הלאומי כולו מפיתוח תעשייה סולארית. המחברים קיבלו חופש מלא להביע את דעתם ולנסח את המלצתם. המסמך בא להתמודד עם טענת משרד האוצר לפיה הפיתוח הסולארי הוא יקר למשק. התקווה היא שהמסמך יסייע לקבלת החלטת ממשלה שתאפשר המשך פיתוח תעשייה חשובה זו.

  עובדי קבלן בישראל - המקרה הפרטי של עובדות הניקיון בקמפוסים.
עבודה זו נעשתה לבקשת התאחדות הסטודנטים הארצית והיא נועדה לסייע להתאחדות בבואה לתבוע העסקה ישירה לעובדות הניקיון בכל הקמפוסים בישראל. זוהי עבודת ניתוח כלכלי המשלבת דיון תיאורטי, הצגת תיאוריה חלופית ותחשיבים מפורטים. התופעה של עובדי קבלן בישראל היא אחת התופעות המכוערות של שני העשורים האחרונים ואנו מראים כי ניתן לנהל מערכות גדולות מבלי להזקק להעסקה עקיפה.

  פנוי בהיטס - ניתוח כלכלי
העבודה נעשתה עבור משרד הבריאות ומד"א. פנוי נפגעים אזרחיים במסוקים התחיל ביוזמה של חברה פרטית, אך הסתבר כי לא ניתן להסדיר את הפעילות הזאת ללא מעורבות ממשלתית. במסמך אנו בוחנים את ההיבטים הכלכליים, מימוניים וארגוניים של הנושא.בסופו של דבר פעילות זאת צורפה לסל הבריאות.

  תגובת האוצר למסמך האנרגיה הסולארית ותגובת הנגד שלנו
כתגובה למסמך האנרגיה הסולארית של ירום אריאב ושלי, אשר תמציתו הופיעה בתקשורת, נכתב מסמך תגובה באגף התקציבים. מסמך התגובה מרשים כשלעצמו ויש לברך על ויכוח בכתב שפתוח לכלל הציבור, תקדים חשוב בהתנהלות ציבורית. לעצם העניין: האוצר עוסק בעיקר בויכוח מיקרו, וגם כאן הוא נוטה לאופטימיות יתר, הנחות לא מציאותיות, שאסור לממשלה לבסס מדיניות עליהן. אבל הסוגייה הסולארית אינה נמצאת בתחום דיון המיקרו,זו סוגיית מקרו, סוגיית מדיניות, שכבר נקבעה ולכן טעותו של האוצר היא בישום כלים של מיקרו להתמודדות עם בעיית מקרו. אנו מביאים את תגובתנו ולפני כן צרפנו את מסמך האוצר כפי שהוא.

  מצע כלכלי/חברתי למפלגת שמאל
לפני מספר חודשים פנה אלי ח"כ ממפלגת העבודה בבקשה שאסייע לו בהתווית מצע כלכלי/חברתי למפלגה. להלן המסמך שהגשתי לו. אינני יודע מה קרה לאותו מסמך, אבל נראה שבימים אלו המסמך הפך לרלבנטי ואקטואלי יותר. לא מדובר בעבודה כלכלית מפורטת, אלא בתרגיל מחשבתי גרידא.

  מסמך כלכלי מסכם של הצוות הכלכלי של תנועת המחאה
עם התעוררות תנועת המחאה החברתית בקיץ האחרון התגייסה קבוצת אקדמאים רחבה, העוסקת בתחומי מקצוע רבים, לתת סיוע מקצועי לאנשי התנועה. הדוח המצורף כאן הוא דוח הוועדה הכלכלית שהשתתפתי בה, וועדה שכללה אנשי אקדמיה, בכירים לשעבר באוצר, בנק ישראל ובביטוח הלאומי וכלכלנים מהסקטור הפרטי. הוועדה, בניגוד לוועדת טרכטנברג, לא חששה להגדיל את ההוצאה הציבורית, על מנת להביא למפנה חברתי, לכלכלה צודקת והוגנת יותר. הגדלת ההוצאה מומנה על ידי הגדלת מסים בדרך פרוגרסיבית, כדי לקרב את ישראל למדינות הרווחה של אירופה. אין כל דרך לשנוי חברתי ממשי ללא הגדלת חלקה של הממשלה, בהוצאה ובמסוי, בתוצר.

  ניתוח כלכלי - משמעות הפחתת הון בבזק
הפחתת הון של חברה (חלוקת דיבידנד מיוחד שלא מרווח) היא צעד חריג המחייב אישור בית משפט. חברת בזק קיבלה אישור כזה במרץ 2011. מדובר בסכום גבוה מאד של 3 מיליארד ש"ח, למעלה ממחצית משוויה הנכסי. לאחר שכבר חולק דיבידנד מיוחד של 1 מיליארד ש"ח החליט הנאמן של אגרות החוב של החברה להגיש התנגדות לבית המשפט להמשך חלוקה זאת. במסמך שלנו, שנכתב לבקשת הנאמן, אנו סוקרים את ההתפתחויות בשוק התקשורת בארץ בשנה האחרונה, מנתחים את הדוחות הכספיים של בזק לשנת 2011 ומציגים את התחזית שלנו לתזרים המזומנים של החברה עד לשנת 2015. מסקנתנו היא כי על בית המשפט להשעות את הוצאת ההון מבזק. במסמך אנו גם מקיימים דיון עקרוני בסוגיית הפחתת הון, מתי היא מותרת ומתי היא אסורה, לדעתנו, וכן עוסקים בשאלת ניגוד העניינים המובנה בין בעלי מניות המיעוט, שאין להם שליטה בחברה, במקרה של בזק מיעוט זה מחזיק כ - 70% מהמניות לבין בעל השליטה הממונף שיש לו אינטרס אחר משל שאר בעלי המניות, לדעתנו. יש להמתין עד מחצית חודש מאי 2012 כדי לראות אם המסמך שלנו שכנע את בית המשפט הכלכלי.

  כדאיות למשק הלאומי מהמשך פיתוח התעשייה הסולארית הפוטווולאטית
פרויקט זה מהווה והמשך לעבודה קודמת שהכנו, ירום אריאב ואנוכי. הפעם התמקדנו בחישוב העלות הנמנעת למשק בעת ייצור קווט"ש סולארי פוטוולטאי. העלות הנמנעת כוללת את עלות הייצור הישירה של חשמל בדלק, עלות הביטחון האנרגטי, העלות הסביבתית והתועלת התעסוקתית. כל זאת בחישוב של אג' לקווט"ש . המסמךהוגש על ידי איגוד תעשיות אנרגיה מתחדשות בישראל לוועדה ממשלתית שעוסקת בקביעת תעריפי אנרגיה סולארית של הטווח הארוך.

  מאמר על חלוקת דיבידנדים בחברה ע"ח רווחים עתידיים
בעקבות חוות הדעת המפורטת שהכנתי על הפחתת ההון בבזק המופיעה כאן באתר, שהוגשה לבית המשפט הכלכלי, הכנתי מאמר קצר שדן בסוגייה העקרונית של חלוקת דיבידנד ע"ח רווחים עתידיים וסוגיית ניגוד העניינים המובנה בין בעלי המניות מהציבור ובעל מניות השליטה.

  עובדות הניקיון בקמפוס אוניברסיטת תל אביב - ניתוח כלכלי
העבודה, שנכתבה יחד עם פרופסור אביה ספיבק, הוזמנה על ידי אגודת הסטודנטים ואיגוד הסגל האקדמי באוניברסיטת תל אביב. מטרת העבודה להעריך את העלות הנוספת בקליטת עובדות הניקיון, עובדות קבלן כיום, להעסקה ישירה וכן להעריך הבטים שונים של הסוגיה. הנושא נמצא בדיון בין ארגון הסגל האקדמי ואגודת הסטודנטים, שתומכים במעבר להעסקה ישירה, להנהלת האוניברסיטה.

  מצגת מקוצרה של הערכת שווי למפעל ביומד
מדובר במפעל שכבר לא פועל, למרבה הצער. קבוצת יזמים מנוסה ומיומנת הקימה סטארט אפ מבטיח בתחום הביומד המבוסס על פיתוח תרופות ביולוגיות, הקמת מפעל ייצור ומתן שירותי פיתוח ואנליזה לחברות ביו מד. מה שלא נלקח בחשבון הוא הצורך בגיוס הון ראשוני ולאחר תקופה מסויימת, תזרים המזומנים לא אפשר המשך פעילות. בהערכת השווי פיתחנו מודל הסתברותי רב שנתי לחישוב ערך נוכחי של תרופות שההסתברות להצלחת פיתוחן היא נמוכה יחסית וכרוכה בשנות השקעה רבות.

  ניתוח כלכלי של התחרות בין הבנקים לחברות שאינן בנקים בתחום ה ברוקראג'
עבודה זו, שנכתבה יחד עם ירום אריאב, עוסקת בשוק ההון, בשירותי קניה ומכירה של ניירות ערך בבורסה בת"א, שירותים שניתנים על ידי הבנקים, בעיקר חמשת הבנקים הגדולים ועל ידי עשר חברות ברוקראג' שמתחרות בהם. דעתנו היא שלבנקים יתרונות תחרותיים על החברות שאינן בנקים ועל הרשות לניירות ערך והמפקח על שוק ההון במשרד האוצר לנקוט צעדים להבטחת התחרות בתחום זה.

  ניתוח מקרו כלכלי של ענף ביטוח הוצאות רפואיות בישראל
מדובר בעבודה שכתבתי יחד עם פרופסור אביה ספיבק עבור איגוד חברות הביטוח. על הפרק עומדת הצעה של משרדי האוצר והבריאות לבצע שינויים מפליגים במבנה הפוליסות לביטוח הוצאות רפואיות שמציעות חברות הביטוח. הניתוח שלנו מורה כי השנויים המוצעים לא יקטינו את ההוצאה הלאומית לבריאות ויפגעו במאות אלפי מבוטחים קיימים. המצב הקיים לדעתנו, עדיף על המצב שייוצר אם תאומצנה הצעות הממשלה.

  תקציב המוזאונים המוכרים בישראל
מתוך כ- 200 מוזאונים הקיימים בארץ, 50 הם מוזאונים המוכרים על ידי משרד התרבות. מוזאונים אלו זכאים לתמיכה תקציבית שנתית והם חייבים לעמוד בתקנות חוק המוזאונים משנת 2003. עבודתנו בוחנת את התקציב של המוזאונים בפועל למול המטלות המוטלות עליהם וממליצה להכפיל מיידית את התקציב המופנה להם ממשרד התרבות. זהו נוסח מקוצר של עבודה רחבה ומקיפה יותר שנמצאת בכתיבה.

  חוות דעת מומחה - תשובה לטענות הנגד של דיסקונט השקעות
מסמך כלכלי זה שנכתב במרץ 2013, כתגובה לטענות הנגד של פרקליטי דסק"ש והמומחה מטעמה מר מנחם פרלמן, היה חסוי עד אשר בית המשפט הסיר את החסוי על הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון דסק"ש שבהם התנהלו דיונים לגבי מעריב. המסמך מציג את כל טענות הנגד של דסק"ש, אחת לאחת, ומשיב להן באופן מפורט.

  תקציב המוזאונים המוכרים בישראל 2013 - בדיקה כלכלית מקיפה
העבודה נכתבה יחד עם מיקי גור והוכנה בהזמנת מנהל התרבות, איגוד המוזאונים ואיקו"ם. מטרת העבודה להציג את צורכי התקציב של המוזאונים המוכרים בארץ על מנת להתחיל מהלך שיביא לשנוי מעמדם, הן מבחינת המשאבים הציבוריים המופנים אליהם והן באשר למקומם בחברה ובתרבות הישראלית.

  ניתוח כלכלי של התחרות בתחום הדואר הכמותי בישראל
העבודה נכתבה יחד עם ירום אריאב על פי הזמנת חברת מסר, המתחרה בחברת הדואר בתחום הדואר הכמותי. שוק זה נפתח לתחרות לפני כעשור, אך בפועל פעילות בו רק שתי חברות מלבד חברת הדואר, שהיא מונופול בתחום הדואר. וועדה ציבורית דנה בסוגיית המשך פתיחת שוק הדואר בישראל לתחרות ומסמך זה הוצג בפניה לאחרונה. בנוסף הופענו, ירום ואני, בפני הוועדה כדי להציג את מסקנותינו והמלצותיחנו. הוועדה אמורה לפרסם דוח סופי לקראת ינואר 2014.

  תקציב התרבות בישראל - ניתוח כלכלי
עבודה שנכתבה יחד עם מיקי גור עבור פורום מוסדות התרבות בישראל. העבודה עסקה בהיבטיים מקרו כלכליים: משקלו הראוי של תקציב התרבות בתקציב המדינה ותרומת מוסדות התרבות למשק הלאומי וכן בניתוח כלכלי פרטני של תחומי תרבות מרכזים: מחול, מוסיקה, תיאטרון, מוזאונים ועוד.

  חוות דעת מומחה לבית המשפט - תביעה ייצוגית נגד קוקה קולה
זו חוות דעת כלכלית שכתבתי עבור בית המשפט המחוזי בבאר שבע כבודק מטעם בית המשפט בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד קוקה קולה. על פי הנחיית השופט השחרתי טבלה אחת המכילה מידע מסחרי של קוקה קולה. על השתלשלות המשפט ניתן לקרוא באתר זה בעמוד כתבות מהעיתונות.

   

 Page 2 of 3  «  1  2  3  »