פרויקטים כלכליים נבחרים

  תשובה לפרופסור חזי אופיר
תשובה שלי לחוות דעת נגדית של פרופסור חזי אופיר שהציגה בזק.

  חוות דעת נגדית של פרופסור חזי אופיר
פרופסור חזי אופיר הכין, לבקשת בזק, חוות דעת נגדית שמתנגדת לחוות דעתי.

  חוות דעת מומחה - חישוב סכום השבה בתביעה ייצוגית שאושרה
חוות דעת מומחה, חישוב סכום השבה בתביעה ייצוגית שאושרה.

  הערה קטנה על מתווה הגז ועל אבי גבאי
הערה קטנה על מתווה הגז לנחמיה שטרסלר

  מלים לזכרו של עוזי וכסלר
במשך שלוש שנים 1990-1992 עבדתי לצדו של עוזי וכסלר, שהקים וניהל את הרשות לפיתוח ירושלים ואני שמשתי כמשנה למנהל לצדו. עוזי היה יזם ציבורי מובהק והקים עשרות פרויקטים בירושלים, בכישרון, בנחישות ובהתלהבות של פטריוט ירושלמי. איש קשה היה אבל עכשו כשהלך לעולמו אני נזכר בו בחיבה.

  תגובה למאמר של נחמיה שטרסלר
שטרסלר הוא עיתונאי ותיק ומוערך, שלא בצדק. הוא כותב האופן שטחי על נושאים שהוא לא ממש מבין בהם ואין לו כוח להתעמק בהם. במקום זאת הוא מציע אידאולוגיה חלולה שכבר עבר זמנה ומעולם לא היה לה תוקף.

  עוזי וכסלר 1938-2017
במשך שלוש שנים עבדתי לצדו של וכסלר כאשר הקים את הרשות לפיתוח ירושלים. עכשו, עם מותו אני מכבד את זכרו במספר מלים.

  על נתניהו, אולמרט וליברמן
מאמר דעה קצר של 500 מלה המשווה בין התנהלותם של ליברמן ואולמרט, כאשר התקיימה נגדם חקירה פלילית לעומת התנהלות נתניהו בכל תיקי החקירה נגדו.

  בזק ואלוביץ' - חטא ההיבריס ועונשו (אולי)
בנושא עסקת בעלי עניין בבזק, בעת רכישת מניות יורוקום ביס כבר כתבתי חוות דעת מפורטת באפריל 2015 עת אושרה העסקה. עסקה זו וספיחיה נחקרים כיום ברשות לניירות ערך. המאמר חוזר על עיקרי חוות הדעת משנת 2015 ומחבר בינם לבין החקירה שהחלה למעלה משנתיים לאחר מכן, ביוני 2017

  חוות דעת מומחה כלכלי לבית משפט - עתירה מנהלית באשר לחישוב התפוסה בבית אבות סיעודי
מדובר בתביעה שהוגשה בחודש יוני 2017 לבית המשפט המחוזי בתל אביב. התביעה עוסקת בחישוב עלות אשפוז ליום סיעודי על ידי הממשלה, הרוכשת את 70% מהמיטות הסיעודיות בישראל. החישוב שהציגה המדינה מניח תפוסה שנתית ממוצעת של 100%. זו כמובן הנחה שגויה; התפוסה הרב שנתית הממוצעת היא 93% ולכן יש צורך וחובה על המדינה לתקן את התעריף כדי לקחת עובדדה זו בחשבון.

  תביעה של יורשי חברי קיבוץ שדות ים נגד הקיבוץ
מדובר בסכסוך כספי של עשרות מיליוני דולרים. הקיבוץ הוא בעל מניות ראשי בחברה הציבורית אבן קיסר הנסחרת בבורסת נאסד"ק בשווי של 1.2 מיליארד דולר. הקיבוץ מכר חלק ממניותיו ואת התמורה חילק בין חבריו. דא עקא, שבעת החלוקה התעלם מזכויות של חברים שהלכן לעולמם, שבעבר אף הוקצו להם מניות. מכאן תביעת היורשים לקבל את חלקם וחוות דעת זאת, שנכתבה עם ירום אריאב, מציגה את הנושא הזה באופן מפורט, שאני מקווה שיתקבל בבית המשפט.

  פיליפ מוריס - חוות דעת משלימה
בעקבות הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת פיליפ מוריס בשל גביית מחיר מופרז על חפיסת סיגריות, שאסורה על בעל מונופולין, הגישה החברה כתב הגנה שאליו צורפה חוות דעת של ד"ר שלומי פריזט. דעתי היא כי חוות דעת זו אינה משרתת כלל את חברת פילפ מוריס, שהרי היא מבוססת על ניתוח כלכלי שגוי, עד כדי מופרך. תגובתי מופיעה בחוות דעתי השניה שכבר הוגשה לבית המשפט. היות וחוות דעת זאת מתבססת גם על נתונים חסויים שמסרה פיליפ מוריס, נדרשנו להשחיר את הניתוח הכמותי, אבל יתכן וניתן להבין את הטענות העקרוניות שהעלינו, שעוד יתבררו בהמשך ההליך.

  תביעה נגד בנק ברקליס דיסרונט עקב התנהלות רשלנית
מדובר בתביעה כספית בסך של 35-60 מיליון ש"ח שהגיש רוני ורטהיימר, שהיה בעלים של רשת חנויות הספורט והאופנה הנושאת את שמו. הרשת קרסה בסוף שנת 2015, נדרשה להקפאת הליכים שבסיומה איבד רוני את החברה ורכוש פרטי רב.חוות הדעת מראה כי קריסת הרשת היתה בעטיה של התנהלות רשלנית, פזיזה ובלתי מקצועית של בנק ברקליס דיסקונט.

  תרומה למשק הלאומי של חברת חיפה כימיקלים
עבודה זו נכתבה יחד עם ירום אריאב על פי הזמנת חברת חיפה כימיקלים. כזכור נושא מיכל האמוניה בנמל חיפה עורר דיון ציבורי רחב באשר לסוגיות הבטחוניות והבטיחותיות הכרוכות בהפעלתו ומלויו ממיכלית העוגנת בנמל חיפה. עבודתנו עוסקת בעיקר בחברת חיפה כימיקלים ותרומתה למשק אך כם נוגעת להיבטים כלכלים של סוגיית אספקת אמוניה למשק.

  חוות דעת כלכלית - חישוב תעריף ליום אשפוז בבית אבות סיעודי
עבודה זו נכתבה יחד עם ירום אריאב ומיקי גור עבור אגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל. בראשית שנת 2017 אמור לצאות מכרז של משרד הבריאות לבחירת בתי אבות סיעודים שיתנו שרותי סיעוד לאוכלוסיית הזכאים שקובע משרד הבריאות. מדובר במכרז בהיקף כספי שנתי של כ- 2 מיליארד ש"ח. לקראת המכרז בקש איגוג בתי האבות לחשב את עלות יום האשפוז כדי לגרום לכך שהמחיר ליום אשפוז שיוצע במכרז על ידי המדינה יאפשר כסוי עלות יום אשפוז ממוצעת. המסמך סוקר את הענף וההתפתחויות בו ומציע תחשיב מיקרו, על בסיס מדגם, של עלות יום אשפוז סיעודי.

  חוות דעת מומחה לבית המשפט - תובענה ייצוגית נגד חברות השיחות הבנילאומיות
מדובר בתביעה נגד שלוש החברות הגדולות בתחום השיחות הבינלאומיות היוצאות: בזק בינלאומי,פרטנר ונט ויז'ן. חברות אלו גבו מחיר בלתי סביר מלקוחות מזדמנים שלהם. כל זאת מוסבר בחוות הדעת כולל אומדן ראשוני של הנזק הכספי לאותם לקוחות מזדמנים.

  חוות דעת מומחה לבית המשפט העליון - אפליה בהנפקת אג"ח מיועדות
מדובר בחוות דעת שכתבתי עם ירום אריאב עבור איגוד החברות לביטוח חיים. האיגוד הצטרף לבג"ץ שהגיש איגוד קופות הגמל כנגד המדינה בגין הפליית החוסכים לביטוח פנסיוני במסלולי גמל לעומת החוסכים בקרנות הפנסיה החדשות. חוות הדעת מוכיחה כי אין שום הצדקה להפלות בין החוסכים השונים לתקופת הפנסיה.

  חוות דעת מומחה - זכויות יוצרים וקניין רוחני

  מאמר על מחיר מופרז של מונופול

  עיון מחדש בגילוי דעת 14/1

  גילוי דעת 14/1 של הרשות להגבלים עסקיים

  החלטת בית המשפט באשר לבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תנובה

  מאמר קצר על סוגיית המחיר האיסור לגביית מחיר מופרז על ידי מונופול
בעת כתיבת חוות הדעת בתביעה הייצוגית נגד חברת פיליפ מוריס, בגין גביית מחיר מופרז על חפיסות סיגריות, נדרשתי גם לעיון בצדדים המשפטים של האיסור לגביית מחיר בלתי הוגן על ידי מונופול מתוקף סעיף 29א לחוק ההגבלים העסקיים וגלוי דעת 14/א של הממונה על ההגבלים העסקיים. מאמר זה הוא מאמר ביקורת על צעדי הרשות לאחרונה לבחון ביטול של גלוי דעת זה.

  חוות דעת מומחה - חישוב ריבית על הלוואה
מדובר בסכסוך משפטי ארוך על דרך חישוב ריבית על הלוואה שכבר נתנה בשנת 2003. חוות הדעת מנתחת את הסכם ההלוואה המקורי ואת הפסיקות השונות בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון שבהם נדונה התביעה ומציעה את החישוב הכלכלי לשערוך ההלוואה. בסופו של דבר הסתיים התיק בפשרה.

  חוות דעת מומחה לבית משפט - תביעה ייצוגית נגד חברת פיליפ מוריס
מדובר בתביעה ייצוגית בתחום ההגבלים העסקיים. חברת פיליפ מוריס מהווה מונופול בשוק הסיגריות בישראל. בחוות הדעת המומחה, שהוגשה לבית המשפט כנספח לכתב התביעה אנו טוענים כי החברה גבתה מחיר מופרז על כל חפיסת סיגריות שמכרה בישראל. בחוות הדעת הכלכלית אנו אומדים את הנזק הכספי שנגרם לצרכנים עקב המחיר המופרז.

  חוות דעת מומחה- בדיקת כדאיות התפלת מי ים

  חוות דעת מומחה - תביעה ייצוגית נגד חברת אוצר התישבות היהודים בע"מ
חוות דעת מומחה במקרה שלפנינו חייבה לימוד ההיסטוריה של חברת אוצר התישבות היהודים שהוקמה ביוזמת ד"ר בנימין זאב הרצל בלונדון בשנת 1899. לימים היא הפכה לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה כאן ועקב מבנה השליטה בה היא נסחרת כל השנים בדיסקאונט לעומת שוויה הנכסי. היתה תביעה לפרק את החברה עקב סוגיית הדיסקאונט. חוות דעתי עוסקת בסוגיה זו ומוכיחה כי אין הצדקה לחלוקת נכסי החברה כדיבידנד בעין, כפי שביקשו לעשות חלק מבעלי המניות של החברה.

  חוות דעת מומחה לבית המשפט - תביעה נגזרת נגד הדירקטורים בחברת בזק
התביעה היא נגד הדירקטורים בבזק וחברת מריל לינץ. כאשר החליטה יורוקום הנמצאת בשליטת אלוביץ לבצע עסקת בעלי ענין ולמכור את מניות המיעוט שלה ביס לחברת בזק, הנמצאת אף היא בשליטתה, היא פעלה לפי הספר. היא מנתה וועדה של דירקטורים בלתי תלויים שניהלה את עסקת הרכישה במשל למעלה משנה. הוועדה שכרה את שירותיהן של שלוש חברות ייעוץ בעלות מוניטין לקבוע את שוויה של חברת יס. למרות כל זאת, השווי שנקבע לעסקה מקפח באופן קיצוני את בעלי המניות בבזק ועל כך הוגשה בקשה לאישור תביעה נגזרת לבית המשפט הנתמכת בחוות דעתי.

  חוות דעת כלכלית לבית הדין הארצי לעבודה על רפורמת הנמלים המוצעת
חוות דעת זאת נכתבה על ידי פרופסור אביה ספיבק ועל ידי. העבודה נכתבה על פי הזמנת ההסתדרות ווועדי העובדים בנמלי חיפה ואשדוד. על אף שחוות דעת זאת נכתבה עבור צד בעל ענין בנושא, היא מציעה מתווה שישרת את צרכי המשק, את עקרונות הניהול התקין ואת האינטרסים של העובדים. בסופו של דבר לא נעשה כל שימוש בחוות דעת זאת.

  חוות דעת מומחה לבית המשפט - תאגד ימים. קרית ים
סוגיית כפל הגביה בין אגרת הביוב להיטל הביוב נדונה בשנים האחרונות בעשרות תביעות שהוגשו נגד תאגידי מים וביוב. לדעתי המקור לכל התביעות הללו הוא ברגולציה לא עקבית מצד רשות המים, שהיא מצידה נגררה לכך עקב לחצים פוליטים. במסמך זה עיקר הדיון הוא בשיטת ההצמדה של תעריפי ההיטל, אך גם סוגיית כפל הגביה מקבלת התיחסות

   

 Page 1 of 3  1  2  3  »